5 เอสเอ็มอีรับรางวัล Bai Po Business Awards

ไทยพาณิชย์ร่วมศศินทร์ มอบรางวัล Bai Po Business Awards by Sasin ให้ 5 เอสเอ็มอีที่สร้างความแตกต่างในธุรกิจได้อย่างโดดเด่น

 

ไทยพาณิชย์ร่วมศศินทร์ มอบรางวัล  Bai Po Business Awards by Sasin ให้ 5 เอสเอ็มอีที่สร้างความแตกต่างในธุรกิจได้อย่างโดดเด่น 

นายศิริชัย สมบัติศิริ รองผู้จัดการใหญ่ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า โครงการ Bai Po Business Awards by Sasin เป็นความทร่วมมือระหว่างธนาคารไทยพาณิชย์และสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ ที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีตั้งแต่ พ.ศ. 2551 เพื่อยกย่องผู้ประกอบการไทยที่ประสบความสำเร็จและสามารถสร้างความแตกต่างให้ธุรกิจได้อย่างโดดเด่น 

ทั้งนี้ ธนาคารมุ่งหวังให้รางวัลนี้เป็นแรงบันดาลใจแก่ผู้ประอบการไทยรายอื่นๆในการพัฒนาศักยภาพทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างรากฐานที่เข้มแข็งพร้อมรับเวทีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ตลอดจนขยายพื้นนที่ของผู้ประกอบการไทยในภูมิภาค ซึ่งในระยะยาวจะเป็นแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน

สำหรับบริษัทที่ได้รับรางวัลได้แก่ บริษัท เกษตรพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด, บริษัท ไทยเทคโนกลาส จำกัด, บริษัท บรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม จำกัด (มหาชน), บริษัทมนตรีทรานสปอร์ต คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และ บริษัท แลมป์ตัน ไลท์ติ้ง เทคโนโลยี จำกัด
 

NEWS & TRENDS