โพล์ชี้ 7 จังหวัดนำร่อง 87% กระทบขึ้นค่าแรง

โพล์ระบุ 7 จังหวัดนำร่อง 87% โดนผลกระทบค่าแรง 300 บาทต่อวัน ส่วนใหญ่รับมือๆได้แต่ 14% อาจไปไม่รอด

 


โพล์ระบุ 7 จังหวัดนำร่อง 87% โดนผลกระทบค่าแรง 300 บาทต่อวัน ส่วนใหญ่รับมือๆได้แต่ 14% อาจไปไม่รอด

ศูนย์วิจัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (DPURC) ร่วมกับนิตยสาร SME Thailand  ภายใต้โครงการ  SME Monitor  ได้ทำการศึกษาผลกระทบและการปรับตัวของผู้ประกอบการ SME ในช่วง 100  วันหลังการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำเป็น  300 บาท โดยมีกลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ประกอบการจำนวน 683 ราย ใน 7 จังหวัดนำร่อง ได้แก่ กรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ  สมุทรสาคร นครปฐม และภูเก็ต ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 22-28  กรกฎาคม 2555 
 
จากการสำรวจถึงผลกระทบจากนโยบายนี้ กลุ่มตัวอย่าง  87.5 เปอร์เซ็นต์ระบุว่าได้รับผลกระทบ 12.5 เปอร์เซ็นต์ไม่ได้รับผลกระทบ โดยในกลุ่มที่ได้รับผลกระทบ 73.2 เปอร์เซ็นต์ระบุว่า  สามารถรับมือกับผลกระทบที่เกิดขึ้นในช่วง 100 วันที่ผ่านมาได้  14.3 เปอร์เซ็นต์ไม่สามารถรับมือได้ และกำลังประสบปัญหาด้านต้นทุนการผลิต

       นอกจากนี้แล้ว ในกลุ่มตัวอย่าง 87.5 เปอร์เซ็นต์ที่ได้รับผลกระทบ 28.7 เปอร์เซ็นต์ระบุว่าได้รับผลกระทบมากกว่าที่คาดการณ์ไว้ 46.5 เปอร์เซ็นต์ใกล้เคียงกับที่คาดการณ์ไว้ และอีก  12.3 เปอร์เซ็นต์ได้รับผลกระทบน้อยกว่าที่คาดการณ์ไว้

ด้านการเพิ่มขึ้นของต้นทุนในการทำธุรกิจทั้งหมดนับตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2555 ที่ผ่านมา โดยเฉลี่ยแล้ว ต้นทุนการทำธุรกิจใน 7 จังหวัดนำร่องเพิ่มขึ้น 16.9 เปอร์เซ็นต์ โดยสมุทรสาครเพิ่มขึ้น 20.8 เปอร์เซ็นต์ กรุงเทพฯ17.4 เปอร์เซ็นต์ ปทุมธานี 16.7 เปอร์เซ็นต์  สมุทรปราการ 16.2 เปอร์เซ็นต์ นครปฐม 15.8 เปอร์เซ็นต์ ภูเก็ต  15.2 เปอร์เซ็นต์  และนนทบุรี  14.4 เปอร์เซ็นต์

อ่านข้อมูลฉบับเต็มได้ที่่ "กระทู้เฉพาะสมาชิก" หน้าเว็บบอร์ด
 

NEWS & TRENDS