AIA รุกหนัก SME ออกประกันเฉพาะโรงแรมขนาดเล็ก

AIA เดินเกมรุกหนักประกันกลุ่มเอสเอ็มอี หลังพบมีทำประกันไม่ถึงหนึ่งเปอร์เซ็นต์ล่าสุดออกประกันภัยเพื่อโรงแรมขนาดเล็กโดยเฉพาะ

 

AIA เดินเกมรุกหนักประกันกลุ่มเอสเอ็มอี หลังพบมีทำประกันไม่ถึงหนึ่งเปอร์เซ็นต์ล่าสุดออกประกันภัยเพื่อโรงแรมขนาดเล็กโดยเฉพาะ


อลิสา สิมะโรจน์ ผู้ช่วยรองประธาน หัวหน้าฝ่ายประกันกลุ่ม เอไอเอ ประเทศไทย กล่าวว่า ในส่วนธุรกิจประกันภัยกลุ่มจะมีนโยบายการดำเนินงานเจาะตลาดกลุ่ม SME เป็นสำคัญเนื่องจากเห็นถึงศักยภาพในการเติบโตของตลาด โดยถือเป็นตลาดขนาดใหญ่ที่มีจำนวนบริษัทถึง 3 ล้านบริษัทและมีการเติบโตสูงในแต่ละปี 

อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันพบว่ามีบริษัทจำนวนไม่ถึง 1 เปอร์เซ็นต์ มีสวัสดิการประกันภัยกลุ่มให้พนักงาน ซึ่งสวนทางกับการที่บรรดาธุรกิจต้องเตรียมความพร้อมทั้งด้านกำลังการผลิต ต้นทุน กำลังคน เพื่อรับมือกับการแข่งขันที่จะทวีความรุนแรงขึ้นเมื่อมีการเปิดการค้าเสรี 

ทั้งนี้ ล่าสุดบริษัทได้ออกผลิตภัณฑ์ใหม่สำหรับกลุ่มธุรกิจโรงแรมขนาดเล็กโดยเฉพาะ ซึ่งเบี้ยประกันภัยถูกและมีผลประโยชน์ต่างๆ ให้พนักงานไม่ว่าจะเป็นผลประโยชน์ผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน ทันตกรรม จะเห็นว่าเราเน้นผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมเป็นหลัก เบี้ยฯไม่แพง ผลประโยชน์หลากหลาย เพราะปัจจัยที่สำคัญสำหรับเจ้าของกิจการก็คงต้องดูเรื่องงบประมาณไม่ให้เป็นภาระมากเกินไป

ปัจจุบันยังมีบริษัทในกลุ่ม SME อีกมาก ยังไม่มีสวัสดิการประกันภัยกลุ่มซึ่งเป็นประโยชน์กับทั้งพนักงานและบริษัท ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของผลประโยชน์ที่ได้รับจากความคุ้มครอง รวมถึงเป็นการเพิ่มเติมสวัสดิการที่ดีและสร้างแรงจูงใจให้แก่พนักงาน  

NEWS & TRENDS