กรมพัฒน์ฯเตรียมจดนิติบุคคลผ่านเน็ต

กรมพัฒนาธุรกิจฯ เตรียมนําระบบ e-Registration มาใช้จดทะเบียน เพิ่มความสะดวก ลดต้นทุนแก่ภาคธุรกิจ

 


กรมพัฒนาธุรกิจฯ เตรียมนําระบบ e-Registration มาใช้จดทะเบียน เพิ่มความสะดวก ลดต้นทุนแก่ภาคธุรกิจ

นายอิทธิพล ช้างหลำ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ทางกรมมีนโยบายจะนำระบบการจดทะเบียนนิติบุคคล ผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ e-Registration มาใช้ในการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน โดยที่ผ่านมา ได้มีการสัมมนาระดมความคิดเห็นร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่มีส่วนเกี่ยวข้องแล้ว เพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติ โดยจะมีการปรับปรุงแก้ไขระบบให้มีความสมบูรณ์ ก่อนนำมาใช้จริง และเมื่อใช้แล้วจะทำให้ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย ลดต้นทุนในการดำเนินการให้กับผู้ประกอบการได้ 

ทั้งนี้ ในแต่ละปีมีผู้ประกอบการยื่นขอจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจใหม่ จดทะเบียนเลิกกิจการ และเปลี่ยนแปลงทะเบียน ปีละไม่ต่ำกว่า 180,000 คำขอ ซึ่งปัจจุบันมีการให้บริการแบบ Single Point ลดระยะเวลาจาก 4 วัน เหลือ 60 นาทีแล้ว

ที่มา : ไอเอ็นเอ็น

NEWS & TRENDS