โต้งลั่นลดเหลื่อมล้ำ-ช่องว่างรายได้

กิตติรัตน์ ประกาศ ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม ช่องว่างรายได้ประชาชน ให้ความสำคัญแรงงานประเทศเพื่อนบ้าน

 


กิตติรัตน์ ประกาศ ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม ช่องว่างรายได้ประชาชน ให้ความสำคัญแรงงานประเทศเพื่อนบ้าน

สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จัดงานสัมมนาวิชาการประจำปี 2555 เรื่อง “ยุทธศาสตร์ประเทศไทยใน 2 ทศวรรษหน้า ปี 2556-2575 ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 12 สิงหาคม 2555 โดยนายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวว่า รัฐบาลจะดูแลความเหลื่อมล้ำทางสังคมและรายได้ของประชาชนให้มีช่องว่างลดลง โดยเฉพาะค่าแรงขั้นต่ำที่จะให้ความสำคัญกับแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้านด้วย เนื่องจากมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของไทย รวมทั้งรัฐบาลจะเร่งพัฒนาทรัพยากรบุคคลทั้งด้านการศึกษาและสาธารณสุขให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ขณะที่นายสุรเกียรติ์ เสถียรไทย อดีตรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศ กล่าวว่า การจัดทำยุทธศาสตร์ประเทศในอีก 20 ปีข้างหน้าขึ้นอยู่กับปัจจัยเศรษฐกิจโลก โดยเฉพาะปัญหาของสหรัฐและยุโรปที่จะยืดเยื้อต่อไปอย่างน้อย 5 ปี เพราะมีแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่เปลี่ยนไปจากเดิม และการเติบโตของเศรษฐกิจอาเซียนและเอเชีย ที่จะเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (เออีซี) ในอีก 3 ปีข้างหน้า จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจในภูมิภาคมากขึ้น ดังนั้น สังคมและเศรษฐกิจไทยจึงมีความเปลี่ยนแปลงไปด้วย โดยพึ่งพาการบริโภคมากขึ้น และประชาชนต้องการทำธุรกิจเป็นของตัวเองมากขึ้น

อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยยังไม่แข็งแกร่งเพียงพอ เพราะยังมีความแตกแยกทางสังคม และความต้องการมีส่วนร่วมมากเกินไป ดังนั้น เพื่อความชัดเจน รัฐบาลควรตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อเชื่อมโยงการทำงานในการจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับต่อไป

นอกจากนี้ นายสุรเกียรติ์ ยังแนะนำรัฐบาลในการจัดทำยุทธศาสตร์ประเทศ ว่า จะต้องเน้นเรื่องความมั่นคงของประชาชน โดยเฉพาะด้านความเป็นอยู่ให้มีศักยภาพ ด้านการคมนาคม การขนส่งที่ต้องเท่าเทียมกันทั่วประเทศ แต่จะต้องมีความเหมาะสมด้วยการจัดทำยุทธศาสตร์เศรษฐกิจพอเพียงควบคู่ไปด้วย เพื่อให้เกิดความสมดุลของการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน

ที่มา : โพสต์ทูเดย์

NEWS & TRENDS