จ่อปรับ LPG ปี 56 ยันไม่กระทบค่าครองชีพ

กระทรวงพลังงาน เผยจัดทำแผนปรับขึ้นราคาแอลพีจีภาคครัวเรือนเสร็จแล้ว เตรียมเสนอ กพช.ปรับขึ้นต้นปี 2556 ยันไม่กระทบค่าครองชีพประชาชน พร้อมเร่งทำสื่อโฆษณาในช่วงที่เหลือของปี 2555

 


กระทรวงพลังงาน เผยจัดทำแผนปรับขึ้นราคาแอลพีจีภาคครัวเรือนเสร็จแล้ว เตรียมเสนอ กพช.ปรับขึ้นต้นปี 2556 ยันไม่กระทบค่าครองชีพประชาชน พร้อมเร่งทำสื่อโฆษณาในช่วงที่เหลือของปี 2555 

แหล่งข่าวระดับสูงกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า ขณะนี้ได้จัดทำแผนการปรับขึ้นราคาก๊าซหุงต้ม (แอลพีจี) ภาคครัวเรือน เสร็จเรียบร้อยแล้ว คาดว่าจะเริ่มดำเนินการปรับราคาตั้งแต่ต้นปี 2556  ซึ่งจะใช้เวลา 2 ปี (2556-2557) ในการทยอยปรับขึ้นราคาพลังงานทุกชนิดตามกลไกราคาตลาดโลกให้เสร็จก่อนที่ประเทศไทยจะเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (เออีซี) ในปี 2558 ยืนยันว่าจะไม่กระทบกับกลุ่มประชาชนผู้มีรายได้น้อย
 
สำหรับวิธีการปรับขึ้นราคาแอลพีจีภาคครัวเรือนนั้น เบื้องต้นจะใช้เงินกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงมาเป็นกลไกการดูแลราคาแอลพีจีภาคครัวเรือน โดยเมื่อเริ่มทยอยปรับขึ้นราคาแอลพีจี จะส่งผลให้กองทุนน้ำมันฯ เริ่มลดการชดเชยแอลพีจีภาคครัวเรือนลงด้วย และทำให้เหลือเงินเพิ่มขึ้น โดยเงินที่เหลือเพิ่มดังกล่าวจะนำกลับมาอุดหนุนแอลพีจีเฉพาะกลุ่มประชาชนผู้มีรายได้น้อยแท้จริงเท่านั้น  อย่างไรก็ตามปัจจุบันไทยตรึงราคาแอลพีจีภาคครัวเรือนไว้ที่ 18.13 บาทต่อกิโลกรัม หรือ 333 เหรียญสหรัฐต่อตัน ขณะที่ราคาแอลพีจีในตลาดโลกปรับขึ้นไปถึง 1,000 เหรียญสหรัฐต่อตันแล้ว

อย่างไรก็ตาม ในระหว่างรอปรับขึ้นแอลพีจีภาคครัวเรือน ทางกระทรวงพลังงานจะใช้เวลาในปี 2555 ดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าใจเหตุผลที่ต้องปรับขึ้นราคาแอลพีจีผ่านการโฆษณาทางสื่อโทรทัศน์และสื่อต่างๆ พร้อมทั้งจ้างทีมงานเข้าไปวัดผลความเข้าใจและผลตอบรับจากประชาชน ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนยอมรับการปรับขึ้นแอลพีจีด้วยเหตุและผลที่แท้จริง รวมทั้งป้องกันการประท้วงต่างๆ ที่จะตามมาด้วย

    นอกจากนี้การปรับขึ้นราคาก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ (เอ็นจีวี) จะต้องดำเนินการในปี 2556 เช่นกัน โดยเหตุผลหลักที่ยังไม่ปรับขึ้นราคาในปี 2555 นั้น ยืนยันว่าไม่ได้เกิดจากการรอผลสรุปปรับค่าผ่านท่อก๊าซฯที่คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) หรือเรกูเลเตอร์ กำลังดำเนินการอยู่แต่อย่างใด เพราะการศึกษาของเรกูเลเตอร์สามารถเร่งให้เสร็จได้โดยเร็ว แต่สาเหตุที่ต้องยืดเวลาออกไป เนื่องจากภาคผู้ใช้โดยเฉพาะกลุ่มแท็กซี่ ขนส่ง และรถโดยสาร ยังมีบางส่วนที่ไม่เห็นด้วยกับการปรับขึ้นราคา อย่างไรก็ตามกระทรวงพลังงานจะต้องนำแนวทางการปรับขึ้นราคาเอ็นจีวีและแอลพีจีภาคครัวเรือนเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) ที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ในต้นปี 2556.

ที่มา : ไทยโพสต์

 

NEWS & TRENDS