เร่งเครื่องค้าชายแดนปี 58 ทะลุ 2 ล้านล้าน

ทีทีอาร์เห็นชอบทำแผนผลักดันการค้าชายแดนไทยเพื่อนบ้าน ตั้งเป้าทะลุ 2 ล้านล้าน


ทีทีอาร์เห็นชอบทำแผนผลักดันการค้าชายแดนไทยเพื่อนบ้าน ตั้งเป้าทะลุ 2 ล้านล้าน

นายโอฬาร ไชยประวัติ ประธานผู้แทนการค้าไทย (ทีทีอาร์) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะทำงานส่งเสริมการสร้างฐานการผลิตในประเทศเพื่อนบ้านและการค้าชายแดน ที่มีนายบุญทรง เตริยาภิรมย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธาน ได้เห็นชอบให้จัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อผลักดันมูลค่าการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน มาเลเซีย กัมพูชา พม่า และลาว ให้ขยายตัวเพิ่มขึ้นอีก 1 เท่าตัว จากปี 55 ที่ตั้งเป้าหมาย 1 ล้านล้านบาท เพิ่มเป็น 2 ล้านล้านบาท ภายในปี 58 เพื่อรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (เออีซี) หลังจากปีที่ผ่านมาไทยมีการค้าชายแดนได้แล้วกว่า 9 แสนล้านบาท 

ทั้งนี้ มีการตั้งคณะทำงานย่อยจัดทำแผนปฏิบัติการที่ครอบคลุมด้านการส่งเสริมอุตสาหกรรม ที่ใช้แรงงานเข้มข้นไปลงทุนในประเทศเพื่อนบ้าน ส่งเสริมความร่วมมือพัฒนาภาคเกษตรและอุตสาหกรรมกับประเทศเพื่อนบ้านเพื่อการส่งออกไปประเทศที่สาม ส่งเสริมให้เกิดการท่องเที่ยวพร้อมกันในหลายประเทศ และจัดตั้งองค์กรส่งเสริมการลงทุนในกลุ่มธุรกิจเอสเอ็มอีระหว่างกันในประเทศเพื่อนบ้าน โดยได้ให้แต่ละคณะทำงานประชุมเพื่อจัดทำแผนแนวทางปฏิบัติ และแนวทางแก้กฎระเบียบที่เป็นอุปสรรค เพื่อนำเสนอในที่ประชุมร่วมกับ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ให้ทันในต้นเดือน ต.ค.นี้

“ภาคเอกชนยังเสนอให้เร่งยกระดับจุดผ่านแดนชั่วคราวเป็นด่านถาวร 10 ด่าน อาทิ ด่านพุน้ำร้อน, ด่านกิ่วผาวอก, ด่านห้วยต้นนุ่น, ด่านสิงขร ซึ่งเป็นด่านติดชายแดนประเทศพม่า ด่านบ้านหม้อ ติดชายแดนประเทศลาว ด่านหนองเอียน ติดชายแดนกัมพูชา เพื่อเพิ่มความสะดวกในการขนย้ายสินค้ารองรับการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 58 รวมทั้งปรับปรุงด่านถาวร เช่น ขยายเวลาทำงานที่ด่านแม่สาย และเพิ่มสิ่งอำนวยความสะดวกบริเวณด่านตากใบ และด่านเชียงคาน ซึ่งมีประชาชน และสินค้าผ่านเข้าออกจำนวนมาก”

ด้านนายวัลลภ วิตนากร รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) กล่าวว่า เอกชนเสนอให้รัฐบาลส่งเสริมการเปิดสาขาธนาคารพาณิชย์ในประเทศเพื่อนบ้าน เพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้สินเชื่อมากขึ้น พร้อมกับให้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมการลงทุนในประเทศเพื่อนบ้านยิ่งขึ้น เพราะตอนนี้หลายประเทศได้ปรับเพิ่มกฎระเบียบใหม่ ซึ่งหากนักลงทุนติดตามไม่ทันจะทำให้เสียประโยชน์ทางการแข่งขัน อาทิ ล่าสุดรัฐบาลพม่าอนุมัติให้การลงทุนจากต่างชาติต้องมีการลงทุนไม่ต่ำกว่า 5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นจากเดิม 5 แสนดอลลาร์สหรัฐ พร้อมกำหนดให้ถือหุ้นได้ไม่เกิน 50% เป็นต้น

ที่มา : บ้านเมือง

NEWS & TRENDS