ดัชนีเชื่อมั่นอุตฯ ส.ค.ต่ำสุดรอบ 8 เดือน

ดัชนีเชื่อมั่นอุตสาหกรรมต่ำสุดในรอบ 8 เดือน ส.อ.ท.ชี้ เศรษฐกิจโลกพ่นพิษ

 


ดัชนีเชื่อมั่นอุตสาหกรรมต่ำสุดในรอบ  8 เดือน ส.อ.ท.ชี้ เศรษฐกิจโลกพ่นพิษ

นายพยุงศักดิ์ ชาติสุทธิผล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยว่า ดัชนีอุตสาหกรรมเดือน ส.ค.55 อยู่ที่ระดับ 98.5 ลดลงเล็กน้อย จากเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา ที่อยู่ระดับ 98.7 ต่ำสุดในรอบ 8 เดือน ทั้งนี้ เนื่องจากผู้ประกอบการไม่มั่นใจการประกอบกิจการ และผลจากการที่หลายหน่วยงานลดเป้าอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ซึ่งสืบเนื่องจากเศรษฐกิจโลกชะลอตัวลง แต่ยอดขายภาพรวมการผลิตเพื่อขายในประเทศยังคงขยายตัวทั้งในกลุ่มอุตสาหกรรมแฟชั่น ก่อสร้าง และยานยนต์ จึงเชื่อว่าการส่งเสริมการบริโภคในประเทศจะเป็นปัจจัยสำคัญในการกระตุ้นเศรษฐกิจช่วงครึ่งปีหลังปีนี้ ส่วนดัชนีความเชื่อมั่นคาดการณ์ในช่วง 3 เดือนข้างหน้าอยู่ที่ระดับ 105.7 เพิ่มขึ้นจากเดือนกรกฎาคม ที่อยู่ระดับ 104.8 เนื่องจากยอดคำสั่งซื้อโดยรวมและปริมาณการผลิต ต้นทุนประกอบการดีขึ้น

สำหรับข้อเสนอแนะต่อภาครัฐ ได้แก่ ต้องการให้สร้างความมั่นใจในแผนป้องกันน้ำท่วม เร่งหามาตรการช่วยเหลือวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (เอสเอ็มอี) ที่ได้รับผลกระทบจากการปรับค่าแรงขั้นต่ำเป็นวันละ 300 บาท และเร่งส่งเสริมการลงทุนในประเทศเพื่อนบ้าน รวมถึงกระตุ้นการส่งออกอย่างต่อเนื่อง และส่งเสริมการบริโภคภายในประเทศ ดังนั้น ส.อ.ท.จึงได้จัดทำแผนการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจใหม่ที่จะเสนอไปยังรัฐบาลเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยมีเป้าหมายสำคัญที่จะลดผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจโลกและเตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC ในปี 58 ซึ่งภาคอุตสาหกรรมมั่นใจแผนการบริหารจัดการน้ำของรัฐบาลที่ได้รับการดูแลจากนายกรัฐมนตรีอย่างใกล้ชิด ขณะที่ภาคตะวันออกมีความกังวลว่าระดับน้ำในอ่างเก็บน้ำจะไม่เพียงพอใช้ไปจนถึงฤดูฝนปี 56
 

NEWS & TRENDS