SME ไม่เชื่อฝีมือรัฐด้านบริหารจัดการน้ำ

โพลมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ชี้เอสเอ็มอี 75.4% ไม่เชื่อว่ารัฐบาลบริหารจัดการน้ำได้ แนะรัฐไม่ควรมองข้ามหลังความเชื่อมั่นลดลงถึง 23.3% ในเวลาเพียง 6 เดือน

 


โพลมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ชี้เอสเอ็มอี 75.4% ไม่เชื่อว่ารัฐบาลบริหารจัดการน้ำได้ แนะรัฐไม่ควรมองข้ามหลังความเชื่อมั่นลดลงถึง 23.3% ในเวลาเพียง 6 เดือน

    นายเกียรติอนันต์ ล้วนแก้ว ผู้อำนวยการศูนย์วิจัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เปิดเผยถึงผลสำรวจการเตรียมความพร้อมรับมือกับน้ำท่วมของผู้ประกอบการเอสเอ็มอีในกรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี และพระนครศรีอยุธยา ที่อยู่ในพื้นที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากน้ำท่วมในปี 2554 จำนวน 418  ราย โดยกลุ่มตัวอย่างถึง 55.6% ไม่ค่อยเชื่อมั่นความสามารถในการบริหารจัดการน้ำของรัฐบาล และอีก 19.8% ไม่เชื่อมั่นเลย เมื่อรวมทั้ง 2 กลุ่มนี้เข้าด้วยกันจะคิดเป็น 75.4% ของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด เพิ่มขึ้น 23.3% เมื่อเทียบกับผลการสำรวจในเดือน ก.พ.ที่ผ่านมา ซึ่งพบว่ามีกลุ่มตัวอย่างที่ไม่เชื่อมั่นอยู่ 52.1%  ส่วนกลุ่มตัวอย่างที่เชื่อมั่นในการบริหารจัดการน้ำของรัฐบาลมีเพียง 4.2% ที่ระบุว่าเชื่อมั่นมาก และอีก 20.4% ค่อนข้างเชื่อมั่น

    นอกจากนี้ เมื่อถามถึงความพร้อมรับมือกับน้ำท่วม กลุ่มตัวอย่าง 66.4%  มีแผนรับมือกับน้ำท่วมไว้แล้ว และอีก 33.6% ยังไม่มีแผน โดยกลุ่มที่มีแผนรับมือสามารถดำเนินการตามแผนดังกล่าวไปแล้วโดยเฉลี่ยประมาณ 87.3%  

และเมื่อถามถึงวิธีการเตรียมการรับมือกับน้ำท่วมที่ใช้ พบว่าผู้ประกอบการ 53.3% มีการบันทึกข้อมูลสำรองของบริษัท และลูกค้า 50.0% สำรองเงินสดไว้ใช้ 35.0% ย้ายสายไฟ อุปกรณ์ไฟฟ้า และเครื่องมือเครื่องจักรไปไว้ที่สูง  31.7% หาแหล่งเงินกู้ไว้ใช้ยามฉุกเฉิน 30.0% ถมที่/สร้างพนังกั้นน้ำ 28.3%  เตรียมสำรองวัตถุดิบไว้ใช้ในการผลิต 26.7% วางแผนการขนส่งสินค้าและวัตถุดิบ 25.0% วางแผนการอพยพพนักงานในกรณีน้ำท่วมฉุกเฉิน 21.7% หาสถานที่ผลิตชั่วคราวในพื้นที่อื่น และอีก 18.3% หาผู้ขายวัตถุดิบ (ซัพพลายเออร์) ในพื้นที่อื่น

    ส่วนในประเด็นเรื่องการคาดการณ์เกี่ยวกับความรุนแรงของน้ำท่วมในปีนี้  กลุ่มตัวอย่าง 12.2% คาดว่ารุนแรงกว่าปีที่ผ่านมา 18.4% คิดว่าใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา 33.5% คิดว่าท่วมน้อยกว่าปีที่ผ่านมา 31.6% คิดว่าไม่ท่วม และอีก  4.3% ไม่แน่ใจ

    “ความเชื่อมั่นที่ลดลงถึง 23.3% ในเวลาเพียง 6 เดือน เป็นสัญญาณเตือนรัฐบาล ซึ่งมีนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร เป็นนายกรัฐมนตรี ไม่ควรมองข้าม  เพราะภาพความไม่มีประสิทธิภาพและความไม่โปร่งใสในการทำงานของรัฐบาล ซึ่งยังติดตัวมาจนถึงทุกวันนี้ และต้องเข้าใจว่านักธุรกิจไม่ได้ประเมินคำว่าเอาอยู่ จากการป้องกันไม่ให้น้ำท่วมรุนแรงเหมือนปี 2554 แต่จะประเมินจากความสามารถในการบริหารจัดการปัญหาน้ำท่วมว่าคุ้มค่ากับงบประมาณ 3.5 แสนล้านบาทที่ลงไปหรือไม่” นายเกียรติอนันต์กล่าว

   

NEWS & TRENDS