รายได้รัฐ 11 เดือนต่ำเป้าเฉียด 2 หมื่นล้าน

รัฐจัดเก็บรายได้ 11 เดือน ต่ำเป้าเฉียด 2 หมื่นล้านบาท ชี้ผลจากการลดภาษีนิติบุคคล ยืดภาษีดีเซล น้ำท่วม ส่งออกวืดกระทบสาหัส รัฐจัดเก็บรายได้ 11 เดือน ต่ำเป้าเฉียด 2 หมื่นล้านบาท ชี้ผลจากการลดภาษีนิติบุคคล ยืดภาษีดีเซล น้ำท่วม ส่งออกวืดกระทบสาหัส

นายสมชัย สัจจพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) เปิดเผยว่า การจัดเก็บรายได้ของรัฐบาลในรอบ 11 เดือนของปีงบประมาณ 2555 (ต.ค.54 - ส.ค.55) อยู่ที่ 1,858,773 ล้านบาท ต่ำกว่าเป้าหมายประมาณ 19,837 ล้านบาท หรือ 1.1% ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากปัญหาน้ำท่วมเมื่อปลายปีก่อน รวมถึงการส่งออกที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤติเศรษฐกิจในกลุ่มยูโรโซน ซึ่งส่งผลให้การจัดเก็บภาษีเงินได้นิติบุคคลต่ำกว่าประมาณการ รวมถึงการขยายเวลาการปรับลดอัตราภาษีน้ำมันดีเซล 

อย่างไรก็ตาม จากการดำเนินนโยบายและมาตรการต่างๆ ของรัฐบาล ทั้งเพิ่มรายได้ ลดรายจ่ายของประชาชน และนโยบายกระตุ้นการบริโภคและการลงทุน รวมทั้งการฟื้นตัวของอุตสาหกรรมรถยนต์ ทำให้กระทรวงการคลังเชื่อมั่นว่าผลการจัดเก็บรายได้รัฐบาลในปีงบประมาณ 2555 นี้ จะใกล้เคียงกับเป้าหมายที่ตั้งไว้ 1.98 ล้านล้านบาท 

ขณะที่เดือน ส.ค.2555 รัฐบาลสามารถจัดเก็บรายได้สุทธิ 300,116 ล้านบาท ต่ำกว่าประมาณการ 32,323 ล้านบาท หรือ 9.7% โดยภาษีเงินได้นิติบุคคลต่ำกว่าประมาณ 37,487 ล้านบาท หรือ 18.1% ขณะที่การจัดเก็บภาษีรถยนต์สูงกว่าประมาณการ 5,466 ล้านบาท หรือ 61.8%

ทั้งนี้ ช่วง 11 เดือนในส่วนของกรมสรรพากร จัดเก็บรายได้รวม 1,501,507 ล้านบาท ต่ำกว่าเป้า 24,114 ล้านบาท หรือ 1.6% กรมสรรพสามิตจัดเก็บรายได้รวม 345,648 ล้านบาท ต่ำกว่าเป้าหมาย 22,183 ล้านบาท หรือ 6% กรมศุลกากรจัดเก็บรายได้รวม 109,781 ล้านบาท สูงกว่าเป้าหมาย 13,481 ล้านบาท หรือ 14% จากมูลค่าการนำเข้าที่ขยายตัวต่อเนื่อง โดยเฉพาะสินค้าหมวดรถยนต์และส่วนประกอบรถยนต์ ทำให้อากรขาเข้าจัดเก็บได้สูงกว่าประมาณการ 13,171 ล้านบาท หรือ 14% ส่วนรัฐวิสาหกิจ นำส่งรายได้ 97,880 ล้านบาท สูงกว่าเป้าหมาย 4,655 ล้านบาท หรือ 5%.

ที่มา : ไทยโพสต์ 

NEWS & TRENDS