พณ.สั่งเข้มทูตเร่งกระตุ้นส่งออก

กรมฯ ยังมีแผนที่จะผลักดันการส่งออกโดยเน้นสินค้ากลุ่มใหม่ๆ โดยให้ทูตพาณิชย์ไปศึกษาว่าในแต่ละประเทศที่ประจำอยู่ มีสินค้าอันดับล่างๆ ที่ไม่ใช่ 10 อันดับแรก

 


นายวุฒิชัย ดวงรัตน์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า กรมฯ มีแผนที่จะจัดทำโครงการส่งออกสินค้าไทยไปยังตลาดใหม่ในตลาดเก่า โดยได้มอบหมายให้ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ (ทูตพาณิชย์) ไปทำการศึกษาประเทศที่ประจำอยู่ว่ามีเมืองอันดับ 2, 3 และ 4 ในแต่ละประเทศว่ามีความต้องการสินค้าอะไร ช่องทางการเข้าสู่ตลาดวิธีการไหน ติดต่อใคร ระบบโลจิสติกส์เป็นยังไง เพื่อผลักดันสินค้าไทยเข้าสู่ตลาด โดยเฉพาะตลาดยุโรป ที่ขณะนี้มีปัญหาการส่งออกชะลอตัว ซึ่งขณะนี้ตลาดยุโรปมีปัญหายอดส่งออกลด เอกชนก็กังวล แต่ยอดส่งออกที่ลดลง ไม่ใช่ว่าไทยลดคนเดียว ประเทศอื่นๆ ที่ส่งออกไปยุโรปก็ลด แต่ส่วนแบ่งตลาดของไทยยังคงเท่าเดิม ไม่ได้ลดลง โดยจากนี้ไปกรมฯ จะมีการจัดคณะผู้แทนการค้าไทยออกไปโรดโชว์ยังเมืองรองต่างๆ เพื่อนำสินค้าไทยไปแนะนำให้คู่ค้า เชื่อว่าหลังจากดำเนินการแล้วจะช่วยเพิ่มยอดการส่งออกไปตลาดยุโรปให้กลับคืนมาได้

นอกจากนี้ กรมฯ ยังมีแผนที่จะผลักดันการส่งออกโดยเน้นสินค้ากลุ่มใหม่ๆ โดยให้ทูตพาณิชย์ไปศึกษาว่าในแต่ละประเทศที่ประจำอยู่ มีสินค้าอันดับล่างๆ ที่ไม่ใช่ 10 อันดับแรก มีสินค้าอะไรที่มีโอกาสในการขยายการส่งออก หรือสินค้าที่เป็นเทรนใหม่ๆ ตามความต้องการของโลก เช่น สินค้าสำหรับคนร่างใหญ่ หรือสินค้าเพื่อคนรักสุขภาพ เป็นต้น เพราะเป็นกลุ่มที่น่าจะเพิ่มหรือขยายการส่งออกได้

ส่วนแนวโน้มการส่งออกไปยังสหรัฐ เชื่อว่าจะยังคงขยายตัวได้ดี เพราะขณะนี้สหรัฐอยู่ระหว่างการรณรงค์เลือกตั้ง การกระตุ้นเศรษฐกิจก็จะยังคงมีต่อเนื่อง ผู้ซื้อก็ยังคงต้องการสินค้าไทย ส่วนตลาดญี่ปุ่น ที่ขณะนี้มีปัญหากับจีน ไทยก็มีโอกาสที่จะนำเสนอสินค้าไทยเพื่อเจาะเข้าสู่ตลาดญี่ปุ่นได้เพิ่มขึ้น ขณะที่ตลาดอาเซียน กรมฯ มีแผนที่จะบุกเจาะตลาดเต็มที่ เพื่อใช้ประโยชน์จากการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) สำหรับตลาดใหม่ๆ ก็มีแผนบุกเจาะตลาดเต็มที่เช่นกัน จึงมั่นใจได้ว่า จะทำให้สินค้าไทยยังคงเป็นที่ต้องการของตลาดโลกได้ต่อไป

ที่มา : บ้านเมือง

NEWS & TRENDS