ส.อ.ท.เตรียมแผนช่วย SME แรงงานขาด ปี 56

ปธ.กลุ่มยานยนต์ เผย ปี 56 ต้องการแรงงานเพิ่ม 10 - 20% จากเดิม 600,000 คน ตามกำลังผลิตเพิ่ม ส.อ.ท. เตรียมช่วยผู้ประกอบการ SME ขาดแรงงาน ชี้ กลุ่มอุตฯอาหาร เครื่องประดับ ขาดรุนแรง ย้ายโรงงานอยู่ตะเข็บชายแดนจ้างต่างด้าวแทน

 ปธ.กลุ่มยานยนต์ เผย ปี 56 ต้องการแรงงานเพิ่ม 10 - 20% จากเดิม 600,000 คน ตามกำลังผลิตเพิ่ม ส.อ.ท. เตรียมช่วยผู้ประกอบการ SME ขาดแรงงาน ชี้ กลุ่มอุตฯอาหาร เครื่องประดับ ขาดรุนแรง ย้ายโรงงานอยู่ตะเข็บชายแดนจ้างต่างด้าวแทน


       นายศุภรัตน์ ศิริสุวรรณางกูร ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) กล่าวว่า ความต้องการแรงงานในกลุ่มยานยนต์และชิ้นส่วน จะเพิ่มขึ้นในปีหน้าอีกร้อยละ 10 - 20 จากปัจจุบันที่มีอยู่ 600,000 คน เนื่องจากยอดการผลิตรถยนต์ที่จะเพิ่มขึ้นอีก 200,000 คัน ตามความต้องการที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นจะทำให้ความต้องการใช้ชิ้นส่วนอะไหล่รถยนต์เพิ่มขึ้นตามไปด้วย แต่กลุ่มผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ในกลุ่มผู้ผลิตขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ยังคงมีปัญหาขาดแคลนแรงงาน เพราะกลุ่มแรงงานส่วนใหญ่ย้ายไปในอุตสาหกรรมรถยนต์แทน เนื่องจากสวัสดิการแรงงานดีกว่า ซึ่งสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กำลังอยู่ระหว่างการหาทางช่วยเหลือผู้ประกอบการกลุ่มดังกล่าว

       อย่างไรก็ตาม อุตสาหกรรมที่ประสบปัญหาขาดแคลนแรงงานรุนแรงในขณะนี้ คือกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องประดับ ที่ต้องใช้แรงงานจำนวนมาก ดังนั้น ผู้ประกอบการจึงต้องปรับตัวด้วยการย้ายโรงงานไปอยู่บริเวณตะเข็บชายแดนเพื่ออาศัยแรงงานต่างด้าวมาทดแทน

NEWS & TRENDS