ธนาคารยูโอบีรุกหนักกลุ่ม SME อาเซียน

ยูโอบี รุกหนักเดินหน้าทำตลาดอาเซียนวางเป้าเติบโตสินเชื่อใน 4 ประเทศ ไทย สิงค์โปร มาเลเซีย อินโดนีเซีย

ยูโอบี รุกหนักเดินหน้าทำตลาดอาเซียนวางเป้าเติบโตสินเชื่อใน 4 ประเทศ ไทย สิงค์โปร มาเลเซีย อินโดนีเซีย

นางสยุมรัตน์ มาระเนตร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจเอสเอ็มอี ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า  ธนาคารวางเป้าหมายการเติบโตสินเชื่อเอสเอ็มอีของกลุ่มธนาคารใน 4 ประเทศ ที่เป็นตลาดหลักของเครือข่ายธนาคารในภูมิภาค ได้แก่ ไทย สิงคโปร์ มาเลเซีย และอินโดนีเซีย

ด้านนายวิกเตอร์ ลี UOB Group Head of Business Banking กลุ่มธนาคารยูโอบี ในประเทศสิงคโปร์ เปิดเผยว่า ธนาคารวางกลยุทธ์การเติบโตสินเชื่อเอสเอ็มอีด้วยการลงทุนที่ต่อเนื่อง เพื่อดึงดูดกลุ่มผู้ประกอบการเอสเอ็มอี และอาศัยเครือข่ายตลอดจนประสบการณ์กว่า 70 ปี ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อช่วยเหลือให้ผู้ประกอบการขยายธุรกิจในแต่ละประเทศไปสู่ระดับภูมิภาค ปีที่ผ่านมากลุ่มธนาคารยูโอบีลงทุนกว่า 375 ล้านบาท เพื่อพัฒนาเครื่องมือในการสมัครสินเชื่อ ช่วยลดขั้นตอนการขออนุมัติสินเชื่อ และเพิ่มความสะดวกในการเข้าถึงสินเชื่อให้แก่ผู้ประกอบการธุรกิจขนาดย่อม

นายวิกเตอร์ ระบุว่า ปัจจัยหลักที่เอื้อต่อการเติบโตของเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มาจากการใช้จ่ายด้านอุปโภคบริโภคภายในประเทศของภาคเอกชน ตลอดจนการใช้จ่ายและลงทุนจากภาครัฐ ในภาวะที่อัตราดอกเบี้ยของการกู้ยืมสินเชื่ออยู่ในระดับต่ำอย่างเช่นปัจจุบัน นับว่าเป็นโอกาสดีสำหรับธุรกิจขนาดย่อมที่จะใช้สินเชื่อเพื่อขยายตลาดใหม่ๆ สร้างการเติบโตให้แก่ธุรกิจ หรือใช้สินเชื่อเพื่อเสริมความแข็งแกร่งด้านเงินทุนหมุนเวียน

นอกจากนี้ยังมีปัจจัยอื่นๆ ในแต่ละประเทศที่ชี้ให้เห็นแนวโน้มเชิงบวกของเศรษฐกิจในภูมิภาค เช่น อัตราค่าแรงขั้นต่ำที่เพิ่มขึ้น การฟื้นฟูและบูรณะที่อยู่อาศัยและสาธารณูปโภคหลังน้ำท่วมในประเทศไทย การนำนโยบายค่าจ้างขั้นต่ำในภาคเอกชนมาใช้ในมาเลเซีย การเติบโตของการบริโภคภายในประเทศของอินโดนีเซีย ซึ่งส่งผลต่อจีดีพีของประเทศถึง 40% ใน 3 ไตรมาสแรกของปี และการเติบโตของภาคธุรกิจต่างๆ ที่สัมพันธ์กับการท่องเที่ยว ค้าปลีก อาหาร เครื่องดื่ม และอุตสาหกรรมยาและเภสัชกรรม ซึ่งคาดว่าจะเป็นตัวขับเคลื่อนหลักการเติบโตเศรษฐกิจของสิงคโปร์

นายวิกเตอร์ ชี้ว่า ธุรกิจเอสเอ็มอีในปัจจุบันมีความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ผู้ประกอบการธุรกิจขนาดย่อมจำนวนมากเริ่มสร้างโรงงาน และสำนักงานเป็นของตนเอง ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าธุรกิจขนาดย่อมปัจจุบันมีการวางแผนธุรกิจ มีโครงสร้างเงินทุนและความแข็งแกร่งทางการเงินมากกว่าที่ผ่านมา ยูโอบีในฐานะสถาบันการเงินที่มีงบดุลแข็งแกร่ง เครือข่าย และประสบการณ์ที่ครอบคลุมทั่วภูมิภาค อีกทั้งบุคลากรที่เข้าใจตลาดในแต่ละประเทศ จึงมีความพร้อมมากกว่าในฐานะธนาคารระดับภูมิภาคที่จะให้คำปรึกษา ช่วยลูกค้าในการมองหาโอกาสเติบโตและสร้างธุรกิจอย่างยั่งยืนในระยะยาว

“นับวันกลุ่มลูกค้าเอสเอ็มอีมีความต้องการมากกว่าแค่สมุดเช็ค หรือวงเงินสินเชื่อในการทำธุรกิจ ลูกค้ามองหาสถาบันการเงินที่มีความเชี่ยวชาญในตลาดภูมิภาค ความเข้าใจในธุรกิจอย่างแท้จริงที่สามารถตอบสนองความต้องการด้านสินเชื่อ และทางเลือกด้านการเงินอื่นๆ แก่ผู้ประกอบการเอสเอ็มอี” นายวิกเตอร์ กล่าว 

NEWS & TRENDS