เงินกู้ซับพิษน้ำท่วม เหลือ 2,226 ล้าน

ธปท.แจงเหลือวงเงินซอฟต์โลนน้ำท่วมแค่ 2,226 ล้านบาท วอนแบงก์ทำความเข้าใจลูกค้าอาจไม่ได้รับความช่วยเหลือ

 


ธปท.แจงเหลือวงเงินซอฟต์โลนน้ำท่วมแค่ 2,226 ล้านบาท วอนแบงก์ทำความเข้าใจลูกค้าอาจไม่ได้รับความช่วยเหลือ

นางผ่องเพ็ญ เรืองวีรยุทธ รองผู้ว่าการด้านเสถียรภาพการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า การทบทวนการจัดสรรวงเงินให้แก่สถาบันการเงินต่างๆ เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยปี 2554 ตามโครงการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยปี 2554 (ซอฟต์โลน) ในไตรมาสหน้า (ต.ค.-ธ.ค.2555) พบว่า มีวงเงินคงเหลือในระบบที่จะสามารถนำมาจัดสรรใหม่ได้เพียง 2,226 ล้านบาท จากทั้งสิ้น 210,000 ล้านบาท

    ดังนั้น สถาบันการเงินควรแจ้งให้ผู้ที่ได้รับความเสียหายที่ยื่นเรื่องขอวงเงินไว้แล้ว หรือมาขอรับความช่วยเหลือเพิ่มเติมรับทราบว่า อาจไม่ได้รับความช่วยเหลือทันที เนื่องจากสถาบันการเงินมีการขอเบิกใช้วงเงินที่ได้รับจัดสรรไปเกือบเต็มจำนวนเงินตามโครงการที่ ธปท.จะสามารถให้กู้ได้แล้ว

    อย่างไรก็ตาม ในระยะต่อไปจนถึงสิ้นปี 2556 สถาบันการเงินสามารถให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ที่ได้รับความเสียหายเพิ่มเติม โดยนำเงินที่ได้รับชำระคืนจากรายเดิมไปให้กู้ยืมแก่รายอื่นที่เข้าเงื่อนไขได้รับความช่วยเหลือได้ 

    ทั้งนี้ ณ วันที่ 30 ก.ย.2555 ธปท.ได้ให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ได้รับความเสียหายมากกว่า 520,000 ราย ครอบคลุมทุกจังหวัดทั่วประเทศ และกระจายไปสู่รายย่อยที่ต้องการขอรับ

ที่มา : ไทยโพสต์

NEWS & TRENDS