เอกชนจี้เลขา BOI คนใหม่หนุนลงทุนต่างแดน

ครม.โยกเลขาฯ บีโอไอ นั่งรองปลัดอุตสาหกรรม ด้านเอกชนฝากเลขาบีโอไอคนใหม่ปรับบทบาทการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการหันไปลงทุนต่างแดนรองรับ AECครม.โยกเลขาฯ บีโอไอ นั่งรองปลัดอุตสาหกรรม ด้านเอกชนฝากเลขาบีโอไอคนใหม่ปรับบทบาทการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการหันไปลงทุนต่างแดนรองรับ AEC

นายชลิตรัตน์ จันทรุเบกษา รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการกระทรวงอุตสาหกรรม โดยให้ นางอรรชกา สีบุญเรือง เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) ดำรงตำแหน่ง รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม และแต่งตั้ง นายอุดม วงศ์วิวัฒน์ไชย ผู้ตรวจราชการกระทรวง มาดำรงตำแหน่งเลขาธิการบีโอไอแทน พร้อมทั้งแต่งตั้ง นายณัฐพล ณัฎฐสมบูรณ์ เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.), นายโสภณ ผลประสิทธิ์ ผู้อำนวยการ สศอ.ไปดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 

ด้านนายพสุ โลหารชุน อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม นายสมศักดิ์ สุวัฒิกะ  ผู้ตรวจราชการกระทรวง ให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย และนายสุรพงษ์ เชียงทอง ผู้ตรวจราชการกระทรวง ให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการ สมอ.

ทั้งนี้ นายธนิต โสรัตน์ รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งไทย (ส.อ.ท.) กล่าวถึงตำแหน่งเลขาธิการบีโอไอคนใหม่นั้น มองว่าไม่ได้มีผลกระทบในภาพรวมการลงทุน เนื่องจากระบบการทำงานของบีโอไอมีกรอบการทำงานที่ดีอยู่แล้ว แต่ทางเอกชนต้องการให้เลขาธิการบีโอไอคนใหม่ปรับบทบาทโดยเน้นการส่งเสริมให้นักลงทุนหรือผู้ประกอบการไทยไปลงทุนต่างประเทศเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะเพื่อนบ้านเพื่อรองรับการเปิดเสรีการค้าประชาคมอาเซียน (เออีซี) ในปี 2558

ที่มา : ไทยโพสต์

NEWS & TRENDS