15 องค์กรค้านเจรจาเอฟทีเอไทย-อียู

เครือข่ายภาคประชาสังคม 15 องค์กรบุกพาณิชย์ค้านเจรจาเอฟทีเอไทย-อียู หวั่นทำให้ยาแพงขึ้น “พิรมล” รับลูก พร้อมนัดหารือผู้ที่เกี่ยวข้องก่อนกำหนดท่าทีในการเจรจากับอียูต่อไป หวั่นหากไทยชักช้าจะเสียเปรียบชาติอาเซียนอื่น


เครือข่ายภาคประชาสังคม 15 องค์กรบุกพาณิชย์ค้านเจรจาเอฟทีเอไทย-อียู หวั่นทำให้ยาแพงขึ้น “พิรมล” รับลูก พร้อมนัดหารือผู้ที่เกี่ยวข้องก่อนกำหนดท่าทีในการเจรจากับอียูต่อไป หวั่นหากไทยชักช้าจะเสียเปรียบชาติอาเซียนอื่น
       
       เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2555 ที่ผ่านมาเครือข่ายภาคประชาสังคม 15 องค์กรประมาณ 600 คน ได้เดินทางมาชุมนุมที่กระทรวงพาณิชย์เพื่อประท้วงแสดงความไม่เห็นด้วยกับท่าทีของกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศต่อการเร่งรีบเจรจาข้อตกลงเขตการค้าเสรีไทย-สหภาพยุโรป (อียู) และยื่นข้อเสนอ 3 ข้อต่อนายบุญทรง เตริยาภิรมย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
       
       ทั้งนี้ 3 ข้อเสนอที่ต้องการให้รัฐบาลดำเนินการ ได้แก่ 1. ประเทศไทยต้องไม่เข้าร่วมเป็นภาคีภายใต้อนุสัญญาการคุ้มครองพันธุ์พืช (ยูปอฟ) ปี 1991 และสนธิสัญญาบูดาเปสต์ ว่าด้วยการฝากจุลชีพในกระบวนการขอรับสิทธิบัตร และไม่ตกลงอะไรที่เกินข้อตกลงว่าด้วยการค้าเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา (ทริปส์) ขององค์การการค้าโลก 2. ข้อตกลงใดๆ ต้องไม่ขัดรัฐธรรมนูญ ปี 2550 มาตรา 190 และ 3. กรมทรัพย์สินทางปัญญาจะต้องเร่งพัฒนาและนำคู่มือการพิจารณาคำขอสิทธิบัตรยามาใช้โดยเร็ว เพื่อแก้ไขปัญหาสิทธิบัตรยาที่ไม่มีคุณภาพและไม่สมควรได้รับการคุ้มครอง เพื่อลดภาระผูกขาดตลาดที่ไม่เป็นธรรม และส่งเสริมการเข้าถึงยาที่มีคุณภาพในราคาที่ไม่แพงได้รวดเร็วขึ้น
       
       นางพิรมล เจริญเผ่า อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กล่าวว่า กรมฯ ได้รับข้อเสนอของทางเครือข่ายไว้แล้ว โดยจะไปตรวจสอบข้อเท็จจริงว่าการทำเอฟทีเอของอียูกับประเทศอื่นๆ ทั้งอินเดีย มาเลเซีย สิงคโปร์ และเวียดนาม มีการดำเนินการในเรื่องนี้อย่างไรเพื่อนำมาเทียบเปรียบและใช้เป็นข้อมูลในการเจรจากับอียูต่อไป เพราะไทยยังมีความจำเป็นที่จะต้องเจรจาเอฟทีเอกับอียู ซึ่งในการเจรจากรมฯ จะยึดหลักความถูกต้องและเป็นประโยชน์ของประเทศ มิฉะนั้นไทยอาจจะเสียเปรียบประเทศอื่นในอาเซียนที่ได้มีการเจรจากับอียูไปแล้ว และล่าสุดทราบว่าพม่าก็กำลังจะเจรจากับอียู
       
       “กรมฯ จะหารือกับผู้เชี่ยวชาญและหน่วยงานต่างๆ หลังจากนั้นก็จะแจ้งให้ผู้ชุมนุมรับทราบ รวมทั้งจะเชิญมาหารือเพื่อรับฟังและชี้แจงในประเด็นที่อาจมีความไม่เข้าใจกัน โดยเฉพาะความวิตกที่กลุ่มผู้ชุมนุมกังวลในเรื่องระยะเวลาสิทธิบัตรยาและการเข้าถึงยา”

ที่มา : ASTV ผู้จัดการออนไลน์
 

NEWS & TRENDS