ไทยพาณิชย์เปิดตัวเว็บไซต์ SCBSME.COM

ไทยพาณิชย์เปิดตัวเว็บไซต์ SCBSME.COM พื้นที่ออนไลน์สำหรับชาวเอสเอ็มอีมุ่งหวังให้เป็นสังคมแบ่งปันความสำเร็จ แลกเปลี่ยนประสบการณ์

 


ไทยพาณิชย์เปิดตัวเว็บไซต์ SCBSME.COM พื้นที่ออนไลน์สำหรับชาวเอสเอ็มอีมุ่งหวังให้เป็นสังคมแบ่งปันความสำเร็จ แลกเปลี่ยนประสบการณ์

นายศิริชัย สมบัติศิริ รองผู้จัดการใหญ่ กลุ่มลูกค้าธุรกิจ ธนาคารไทยพาณิชย์ เปิดเผยว่า แนวโน้มเจ้าของธุรกิจในปัจจุบันเป็นคนรุ่นใหม่มากขึ้น รวมถึงการใช้ช่องทางออนไลน์ของกลุ่มผู้ประกอบการเอสเอ็มอีไทยในทุกๆ กลุ่มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งการเข้าถึงแหล่งความรู้และการสร้างเครือข่ายเพื่อธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการเอสเอ็มอีเป็นปัจจัยที่สำคัญมากในการสร้างความเติบโตให้กับธุรกิจ ผสานกับศักยภาพของธนาคารในการสร้างเครือข่ายความรู้และเครือข่ายทางธุรกิจที่มีประสิทธิภาพ ไทยพาณิชย์จึงได้พัฒนาเว็บไซต์ www.scbsme.com ภายใต้แนวคิด “We Share” ขึ้น โดยมุ่งหวังให้เป็นคอมมูนิตี้ไซต์สำหรับผู้ประกอบการเอสเอ็มอีเพื่อผู้ประกอบการเอสเอ็มอีด้วยกันที่จะมาร่วมกันสร้างเครือข่ายสังคมแห่งการแบ่งปัน แลกเปลี่ยนประสบการณ์และความรู้ รวมถึงการแบ่งปันเรื่องราวความสำเร็จของผู้ประกอบการตัวจริงที่จะช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้กับเจ้าของกิจการท่านอื่น โดยสิ่งเหล่านี้นับเป็นจุดเด่นของ scbsme.com ที่แตกต่างจากเว็บไซต์อื่นๆ”

เว็บไซต์ scbsme.com ภายใต้แนวคิด “We Share” แบ่งออกเป็น 2 ส่วนหลักสำคัญ ได้แก่ 1) SCB to SMEs คือ การที่ธนาคารแบ่งปันข้อมูลความรู้ทางธุรกิจแก่ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีให้มีความรอบรู้เรื่องธุรกิจ ซึ่งให้ข้อมูลโดยศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจธนาคารไทยพาณิชย์ และหน่วยงานด้านเอสเอ็มอีระดับประเทศ การแบ่งปันข้อคิดเห็นปัญหาธุรกิจโดย รศ.ดร.เสรี วงษ์มณฑา กูรูด้านการตลาดชื่อดัง ข้อมูลการลงทุนโดยบริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ การจัดสัมมนาและคอร์สให้ความรู้ทางธุรกิจ และเครื่องมือทางธุรกิจต่าง (Business Tools) เช่น การทดสอบความเป็นไปได้ในการขอสินเชื่อ (Test for loan) การทำแผนธุรกิจอย่างมืออาชีพ (Business Plan Template) รวมถึงการนำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ครบวงจรทั้งในส่วนของธุรกิจและชีวิตส่วนตัว

NEWS & TRENDS