หอการค้าคุยกัมพูชาเปิดด่าน 24 ชั่วโมง

"หอการค้า" หารือ "กัมพูชา" ขยายกรอบการค้า การลงทุน พร้อมขอเปิดด่านชายแดนตลอด 24 ช.ม. เอื้อทำธุรกิจร่วมกัน

 


"หอการค้า" หารือ "กัมพูชา" ขยายกรอบการค้า การลงทุน พร้อมขอเปิดด่านชายแดนตลอด 24 ช.ม. เอื้อทำธุรกิจร่วมกัน

นายนิยม ไวยรัชพานิช รองประธานคณะกรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ทางหอการค้าไทย ได้มีการหารือร่วมกับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงโยธาธิการและขนส่ง ของประเทศกัมพูชา ซึ่งได้มีการหารือ เพื่อขยายความร่วมมือด้านการค้าและการลงทุนระหว่างกัน โดยที่ทั้งสองฝ่าย ต้องการให้มีการขยายเวลาเปิดด่าน เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางค้าขาย ท่องเที่ยว ให้มากกว่า 20.00 น. หรือเป็นตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งขยายเส้นทางการขนส่งจาก จ.สระแก้ว เชื่อมต่อไปยังเมืองเสียมเรียบ 

นอกจากนี้ ได้เสนอให้มีการปรับมาตรฐานการเดินรถ ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการ เพราะในปัจจุบันประเทศไทย อนุญาตให้รถ บรรทุกสินค้าได้จำนวน 30 ตัน แต่ กัมพูชา อนุญาตเพียง 26 ตัน ทำให้ต้องมีการขนถ่ายสินค้าออก และหากสามารถปรับปรุงได้จะช่วยเพิ่มปริมาณการค้าและการท่องเที่ยวของทั้งสองประเทศ และรองรับการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC ได้

ที่มา : ไอเอ็นเอ็น

NEWS & TRENDS