ดัชนีเชื่อมั่นกันยายนดิ่งทุกรายการ

หอการค้าไทย เผยดัชนีเชื่อมั่นปรับตัวลดทุกรายการ เหตุกังวลสถานการเศรษฐกิจโลก และส่งออกของไทยที่ขยายตัวต่ำกว่าที่คาดการณ์

 


หอการค้าไทย เผยดัชนีเชื่อมั่นปรับตัวลดทุกรายการ เหตุกังวลสถานการเศรษฐกิจโลก และส่งออกของไทยที่ขยายตัวต่ำกว่าที่คาดการณ์

นายธนวรรธน์ พลวิชัย ผู้อำนวยการศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย แถลงผลการสำรวจความเชื่อมั่นของผู้บริโภคในเดือน ก.ย.55 ว่า ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคปรับตัวลดลงทุกรายการ โดยเฉพาะดัชนีความเชื่อมั่นเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบันปรับตัวลดลงเป็นครั้งแรกในรอบ 10 เดือน ขณะที่ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคในอนาคตทุกรายการปรับตัวลดลงต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 4 และอยู่ในระดับต่ำสุดในรอบ 7 เดือน ส่งผลให้ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคปรับตัวลดลงต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 4 และอยู่ในระดับต่ำสุดในรอบ 4 เดือนเช่นกัน เนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจโลกและการส่งออกของไทยที่ขยายตัวต่ำกว่าที่คาดการณ์ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยในอนาคต ประกอบกับความกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำท่วมและการเมืองในประเทศ

ทั้งนี้ ดัชนีความเชื่อมั่นเกี่ยวกับเศรษฐกิจโดยรวม ดัชนีความเชื่อมั่นเกี่ยวกับโอกาสหางานทำโดยรวม และดัชนีความเชื่อมั่นเกี่ยวกับรายได้ในอนาคตอยู่ที่ระดับ 67.5, 68.9 และ 94.8 ตามลาดับ เทียบกับดัชนีในเดือน ส.ค. ที่อยู่ในระดับ 68.4 69.6 และ 95.8 ตามลำดับ การที่ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคทุกรายการยังอยู่ในระดับต่ำกว่าปกติ (ที่ระดับ 100) แสดงว่าผู้บริโภคยังไม่มีความมั่นใจเกี่ยวกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ โอกาสในการหางานทำ และรายได้ในอนาคต

ทั้งนี้ การปรับตัวของดัชนีดังกล่าวส่งผลให้ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภค (Consumer Confidence Index: CCI) ปรับตัวลดลงจากระดับ 77.9 ในเดือนสิงหาคม เป็น 77.0 ในเดือน ก.ย.55 ทั้งนี้ การที่ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคโดยรวมยังคงเคลื่อนไหวคงอยู่ต่ำกว่าระดับ 100 แสดงให้เห็นว่าผู้บริโภคยังคงไม่มั่นใจในสถานการณ์ต่างๆ อยู่อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการฟื้นตัวของการส่งออก ค่าครองชีพที่ยังทรงตัวอยู่ในระดับสูง ความไม่แน่นอนทางการเมืองไทยและสถานการณ์เศรษฐกิจโลกจากปัญหาหนี้สาธารณะของยุโรป รวมทั้งความกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำท่วมในปัจจุบัน

         สำหรับความเชื่อมั่นของผู้บริโภคในปัจจุบันปรับตัวลดลงเป็นครั้งแรกในรอบ 10 เดือนนับตั้งแต่เดือน ธ.ค.54 เป็นต้นมา จากระดับ 59.7 ในเดือน ส.ค. เป็นระดับ 59.1 ในเดือน ก.ย. ขณะที่ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคต่อสถานการณ์ในอนาคต ในเดือนนี้ปรับตัวลดลงจากระดับ 84.2 ในเดือน ส.ค. เป็นระดับ 84.2 ในเดือน ก.ย.55 ซึ่งเป็นระดับที่ต่ำสุดในรอบ 7 เดือน นับตั้งแต่เดือน มี.ค.55 เป็นต้นมา การที่ดัชนียังอยู่ต่ำกว่าระดับ 100 แสดงว่าผู้บริโภคยังไม่มีความเชื่อมั่นต่อสถานการณ์ในอนาคตมากนัก โดยเฉพาะเมื่อสถานการณ์เศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลกยังมีความเสี่ยงสูง

         ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ คาดการณ์ว่า การบริโภคของภาคประชาชนในปัจจุบันนั้นจะทรงตัวหรือขยายตัวเล็กน้อยในไตรมาสที่ 4 ของปีนี้ เนื่องจากประชาชนยังคงมีความวิตกกังวลและรอดูสถานการณ์เกี่ยวกับผลกระทบทางเศรษฐกิจที่ยังคงมีจากความเสี่ยงทางการเมือง ความกังวลเรื่องน้ำท่วมและความผันผวนของเศรษฐกิจโลกที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคตตลอดจนค่าครองชีพที่ทรงตัวอยู่ในระดับสูง

ที่มา : บ้านเมือง
 

NEWS & TRENDS