พาณิชย์ดัน SME ส่งออกอาเซียน

พาณิชย์เร่งพัฒนาเอสเอ็มอีหวังช่วยเพิ่มโอกาสส่งออกในอาเซียน หลังเปิดเออีซี พร้อมสั่งปรับแผนส่งออกสินค้าไทย เตือนปีหน้าส่งออกเจอวิกฤตหนักแน่

 


พาณิชย์เร่งพัฒนาเอสเอ็มอีหวังช่วยเพิ่มโอกาสส่งออกในอาเซียน หลังเปิดเออีซี พร้อมสั่งปรับแผนส่งออกสินค้าไทย เตือนปีหน้าส่งออกเจอวิกฤตหนักแน่

นางศรีรัตน์ รัษฐปานะ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า  กรมฯจะเร่งการพัฒนาผู้ประกอบการขนาดกลางและเล็ก (SMEs) เพื่อเพิ่มโอกาสในการส่งออกให้มากขึ้น โดยมองโอกาสในตลาดอาเซียน ซึ่งต่อไปจะมีข้อมูลให้ทั้งหมด ทั้งข้อมูลด้านการลงทุน กฎระเบียบ ขั้นตอน วิธีการที่จะเข้าไป โดยใช้สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศที่ประจำอยู่ในอาเซียนเป็นผู้ดูแล ซึ่งต่อไปจะขยายไปยังตลาดในภูมิภาคอื่นๆ ด้วย เพราะปัจจุบัน กรมฯ มีสำนักงานในต่างประเทศมากถึง 63 แห่ง บทบาทจะเพิ่มมากขึ้น ไม่ใช่ทำแค่ผลักดันการส่งออก แต่จะดูไปถึงโอกาสในการหาวัตถุดิบและขยายการลงทุนของผู้ประกอบการไทยด้วย

สำหรับนโยบายเร่งด่วนที่จะดำเนินการ กรมฯ จะเร่งผลักดันโครงการครัวไทยสู่ครัวโลก เพราะเป็นนโยบายหลักของรัฐบาล โดยจะร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ในการดำเนินการ เพราะสินค้าในกลุ่มอาหารยังมีโอกาสในการขยายการส่งออก แม้ว่าหลายประเทศจะมีปัญหาทางเศรษฐกิจ แต่ยังต้องบริโภค ขณะเดียวกัน จะเร่งรัดผลักดันให้มีการเพิ่มสัดส่วนการส่งออกสินค้า OTOP มากขึ้น

นอกจากนี้ได้สั่งการให้มีการปรับแผนการผลักดันการส่งออกสินค้าไทย โดยขอให้เน้นการผลักดันการส่งออกไปยังตลาดอาเซียน ที่เหลือเวลาอีกแค่ 2 ปีกว่า จะเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) และตลาดที่ไทยได้ทำข้อตกลงการค้าเสรี (FTA) เพราะเป็นตลาดที่มีโอกาสสูงสำหรับการส่งออกสินค้าไทย เพื่อรองรับผลกระทบจากวิกฤติเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในตลาดหลัก ทั้งจากสหภาพยุโรป (อียู) สหรัฐ และญี่ปุ่น ที่มีแนวโน้มว่าจะยิ่งรุนแรงขึ้น

ทั้งนี้ ปัจจุบันไทยค้าขายกับอาเซียนมีสัดส่วนประมาณ 20-21% คาดว่าจะผลักดันให้เพิ่มการค้าขายขึ้นได้ โดยกรมฯ จะจัดทำแผนในการบุกเจาะตลาด โดยจะแบ่งตลาดอาเซียนออกเป็นตลาด CLMV (กัมพูชา ลาว พม่า และเวียดนาม) และตลาดอาเซียนอื่นๆ (สิงคโปร์ บรูไน มาเลเซีย อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์) 

อย่างไรก็ตาม เร็วๆ นี้ จะนัดประชุมผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ (ทูตพาณิชย์) เพื่อประเมินและจัดทำเป้าหมายการส่งออกสินค้าไทยในปี 2556 โดยยอมรับว่า ปีหน้าการส่งออกน่าจะเจอวิกฤติ เพราะหลายๆ ประเทศที่เป็นผู้นำเข้าต่างประเทศต่างประสพปัญหาเศรษฐกิจ แต่กรมฯ มองว่า แม้จะมีวิกฤติ แต่ก็มีโอกาสสำหรับสินค้าไทย โดยยังมั่นใจว่าการส่งออกในปี 2556 จะยังขยายตัวได้อยู่

NEWS & TRENDS