พาณิชย์สั่ง 3 กรมจับมือหนุน SME โตต่างประเทศ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ สั่ง 3 กรม กระทรวงพาณิชย์ บูรณาการเชื่อมโยงภารกิจ หนุน SME โตต่างประเทศ และรับมือเศรษฐกิจโลกชะลอตัว

 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ สั่ง 3 กรม กระทรวงพาณิชย์ บูรณาการเชื่อมโยงภารกิจ หนุน SME โตต่างประเทศ และรับมือเศรษฐกิจโลกชะลอตัว

นางศรีรัตน์ รัษฐปานะ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า นายบุญทรง เตริยาภิรมย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ สั่งการให้กรมการค้าต่างประเทศ และ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ รวมถึงกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ บูรณาการเชื่อมโยงภารกิจ เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการ SME ไปต่างประเทศ โดยเน้นการใช้พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ผ่านทางเว็บไซต์ thaitrade.com เป็นช่องทางใหม่ในการขยายธุรกิจเพื่อลดต้นทุนอีกด้วย

นอกจากนี้ ยังให้ทั้ง 3 กรมเตรียมรับมือกับวิกฤติเศรษฐกิจที่เกิดขึ้น ทั้งในสหภาพยุโรป และสหรัฐอเมริกา เพื่อให้เกิดผลกระทบต่อประเทศไทยให้น้อยที่สุดในปี 2556 โดยจะมีการแยกตลาด แยกสินค้าและบริการ เพื่อผลิตสินค้าให้ตรงตามความต้องการของผู้บริโภคให้มากขึ้น ด้วยการใช้นวัตกรรมที่ทันสมัย โดยมีแนวคิดที่จะนำภาคบริการที่มีสัดส่วนกว่าร้อยละ 40 ของ GDP มาทำแผนให้เป็นรูปธรรมมากขึ้น เช่น ธุรกิจบริการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ที่ได้มีการวิจัยพบว่า มีมูลค่าการตลาดกว่า 100,000 ล้านบาทต่อปี และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
 

NEWS & TRENDS