รวมพลตั้งสถาบันธุรกิจแฟรนไชส์อาหาร

ผู้ประกอบการแฟรนไชส์อาหารชั้นนำไทยรวมพลตั้งสถาบันธุรกิจแฟรนไชส์อาหาร (FFI ) หวังเสริมแกร่งผู้ประกอบการร้านอาหารไทยขยายธุรกิจในต่างแดน พร้อมระดมความรู้ทุกขั้นตอนก่อนก้าวเข้าสู่ธุรกิจแฟรนไชส์เต็มรูปแบบ

 


ผู้ประกอบการแฟรนไชส์อาหารชั้นนำไทยรวมพลตั้งสถาบันธุรกิจแฟรนไชส์อาหาร (FFI ) หวังเสริมแกร่งผู้ประกอบการร้านอาหารไทยขยายธุรกิจในต่างแดน พร้อมระดมความรู้ทุกขั้นตอนก่อนก้าวเข้าสู่ธุรกิจแฟรนไชส์เต็มรูปแบบ 
       
       นายสุภัค หมื่นนิกร ในฐานะผู้ก่อตั้งสถาบันธุรกิจแฟรนไชส์อาหาร เปิดเผยว่า จากประสบการณ์ที่คร่ำหวอดในแวดวงร้านอาหารมานานจนสามารถนำพาธุรกิจเข้าสู่ระบบแฟรนไชส์ขายทั้งในไทยและต่างประเทศไทยได้ ทำให้มีประสบการณ์และองค์ความรู้ในเรื่องดังกล่าว จึงต้องการผลักดันให้ผู้ประกอบการธุรกิจอาหารของไทยได้รับโอกาสนั้นบ้าง หลังพบว่าฝีมือการทำอาหารและรสชาติอาหารไทยเป็นที่ยอมรับไปทั่วโลก แต่จะเห็นว่าร้านอาหารไทยที่สามารถขยายธุรกิจในรูปแบบแฟรนไชส์ในต่างประเทศยังมีน้อย ซึ่งมาจากการขาดความรู้ด้านการบริหาร ระะบบการจัดการธุรกิจ และประสบการณ์การดำเนินธุรกิจในต่างประเทศ ทำให้เกิดแนวคิดรวบรวมผู้บริหารและเจ้าของธุรกิจที่มีประสบการณ์ถ่ายทอดความรู้แก่ผู้ประกอบการในแวดวงอาหารด้วยกัน ซึ่งน่าจะเกิดประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ
       
       "ธุรกิจอาหารของไทยในปัจจุบันมีมูลค่ากว่า 2 แสนล้านบาท มีผู้ประกอบการกว่า 70,000 รายในประเทศ และอีกกว่า 10,000 สาขาในต่างประเทศ แต่กลับพัฒนาการบริหาร การจัดการได้อย่างมากไม่เกิน 30 สาขา โดยเฉพาะธุรกิจอาหารแบบ SME ต้องพัฒนาเป็น Chain Restaurant เหมือนคนอเมริกันกินแฮมเบอร์เกอร์, พิซซา ไก่ทอด เป็นอาหารหลัก คนไทยเก่งทำร้านอาหารทุกชาติ โดยเฉพาะข้าวแกง ก๋วยเตี๋ยว จึงต้องพัฒนาถึงรากหญ้าให้ขยายสู่ตลาดสากลให้ได้ ผมจึงรวบรวมมือสร้างธุรกิจผู้มากด้วยประสบการณ์ตัวจริงเสียงจริงที่สร้างธุรกิจอาหารจากไม่กี่แห่งมาสู่หลายร้อยสาขา ซึ่งแต่ละท่านได้มีความมุ่งมั่นและมีเจตนารมณ์ร่วมกันที่จะมาถ่ายทอดประสบการณ์เหล่านี้เพื่อคนทำธุรกิจอาหารของไทยได้เจริญรุดหน้าเทียบเท่ากับธุรกิจอาหารจากต่างประเทศ มาก่อตั้งสถาบันธุรกิจแฟรนไชส์อาหารนี้ขึ้น” นายสุภัคกล่าว
       
       สำหรับผู้ร่วมก่อตั้งสถาบันธุรกิจแฟรนไชส์อาหารในครั้งนี้ ได้แก่ นายกุลวัฒน์ วิชัยลักษณ์ มือดีจากไมเนอร์ฟู้ดกรุ๊ปกว่า 20 ปี และผู้ขยายแฟรนไชส์พิซซ่าคอมปะนีสู่ต่างประเทศ, นายมนตรี ทองศรี อดีต CEO คู่ใจไมเนอร์ฟู้ดกรุ๊ป, นายสิทธิชัย ทรงอธิกมาศ กูรูด้านแฟรนไชส์, นายสมชาย รัตนซื่อสกุล ที่ปรึกษาด้านกฎหมายธุรกิจแฟรนไชส์, นางปุญชรัศมิ์ รัตนอุบล เจ้าของธุรกิจกาแฟและผู้เชี่ยวชาญด้านการเปิดร้านกาแฟ, นายรุ่งโรจน์ เจือสนิท อดีตผู้บริหาร KFC ที่เปิดร้าน KFC สาขาแรกของบริษัท ยัม เรสเทอรองตส์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด, นายวีระชัย สิริธัญญาภัค อดีตผู้บริหารแฟรนไชส์โดมิโนพิซซ่า และ A&W และอาจารย์ทองทิพภา วิริยะพันธุ์ ที่ปรึกษาด้านวิชาการจากคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เป็นต้น

       อย่างไรก็ตาม นายสุภัคกล่าวว่า การก่อตั้งสถาบันฯ ในครั้งนี้มั่นใจว่าจะสามารถตอบโจทย์หลายอย่างให้สังคมไทย เช่น การสร้างผู้ประกอบการธุรกิจร้านอาหารของไทยให้เป็น Chain Restaurant ที่เข้มแข็ง และสร้างธุรกิจร้านอาหารของไทยให้นำแฟรนไชส์ เป็นกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพ
       
       ด้านนายกุลวัฒน์ วิชัยลักษณ์ ผู้ร่วมก่อตั้งสถาบันฯ จากไมเนอร์ฟู้ดกรุ๊ป กล่าวว่า ธุรกิจอาหารของไทยถือว่าไม่น้อยหน้าชาติใดในโลก ทั้งยังเป็นที่ต้องการของตลาด แต่ปัญหาสำคัญคือคนไทยยังขาดองค์ความรู้ในการขยายแฟรนไชส์ออกสู่ต่างประเทศ ดังนั้น สถาบันฯ จะเป็นตัวช่วยสำคัญในการให้ความรู้ สร้างรากฐานที่แข็งแกร่งให้ผู้ประกอบการไทยทั้งในส่วนของผู้ที่มีร้านอาหารและต้องการขยายธุรกิจในรูปแบบแฟรนไชส์ และผู้ที่มีสาขาแฟรนไชส์ในไทยอยู่แล้ว แต่ต้องการนำธุรกิจเข้าสู่ตลาดสากล ซึ่งความรู้เหล่านี้ทางสถาบันฯ มีผู้เชี่ยวชาญครบถ้วน รวมถึงความรู้ในเรื่องกฎหมายแฟรนไชส์ที่ผู้ประกอบการให้ความสนใจน้อย แต่แท้จริงแล้วมีความสำคัญมากต่อการดำเนินธุรกิจในต่างประเทศ
       
       ผู้ที่สนใจต้องการเข้ารับคำปรึกษาจากสถาบันธุรกิจแฟรนไชส์อาหารติดต่อได้ที่ 0-2538-1925 หรือที่ Facebook : foodfranchiseinstitute ,Twitter : @FFITHAILAND

ที่มา : ASTV ผู้จัดการออนไลน์
 

NEWS & TRENDS