ส.อ.ท.ชี้สมาชิกว่า 50% พร้อมรับ AEC

เผยสมาชิก ส.อ.ท.กว่า 50% พร้อมรับมือ AEC ด้าน"สุรินทร์" เลขาฯอาเซียนแนะเอกชนต้องเตรียมพร้อมเพื่อบุกลงทุน ด้านกรมทางหลวงชนบท เผยทุ่มงบ 1.4 แสนล้านบาเชื่อมโครงข่ายทางรองรับ

 


เผยสมาชิก ส.อ.ท.กว่า 50% พร้อมรับมือ AEC ด้าน"สุรินทร์" เลขาฯอาเซียนแนะเอกชนต้องเตรียมพร้อมเพื่อบุกลงทุน ด้านกรมทางหลวงชนบท เผยทุ่มงบ  1.4 แสนล้านบาเชื่อมโครงข่ายทางรองรับ

นายพยุงศักดิ์ ชาติสุทธิผล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) กล่าวในการเสวนา โอกาสและความท้าทายของประเทศไทยในประชาคมอาเซียน ว่า ขณะนี้มองว่าสมาชิก ส.อ.ท.กว่า 50% เริ่มมีความรู้ ความเข้าใจ และเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ AEC แล้ว และเห็นถึงความสำคัญในการขยายฐานการลงทุนไปยังประเทศเพื่อนบ้าน โดยเฉพาะอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงาน ซึ่งเชื่อว่าหากภาครัฐช่วยกระตุ้นในด้านภาษี ขจัดกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรค มีมาตรการส่งเสริม คาดว่าเอกชนไทยจะสามารถแข่งขันในอาเซียนได้

ด้านนายสุรินทร์ พิศสุวรรณ เลขาธิการอาเซียน กล่าวว่า อาเซียนยังมีการค้าระหว่างกันน้อยมากเมื่อเทียบกับภูมิภาคอื่นๆ การรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียน (AEC) เชื่อว่าจะทำให้การค้าระหว่างอาเซียนขยายตัวเพิ่มขึ้นได้ จากปัจจุบันที่มีมูลค่าการค้าระหว่างกันคิดเป็นสัดส่วน 20-25% ของการค้ารวมในอาเซียนทั้งหมดซึ่งประเทศไทย ทุกหน่วยงานจะต้องมีการจัดระบบใหม่ เชื่อมโยงการทำงานระหว่างกัน เพื่อการแข่งขันในเวทีอาเซียนที่จะมีการแข่งขันสูงขึ้น หากไม่มีความพร้อม ไม่เตรียมตัวโอกาสที่จะเกิดขึ้น จะเป็นปัญหาที่ทำให้ประเทศไทยไม่สามารถแข่งขันได้ในเวทีอาเซียน
   
ส่วนนายชาติชาย ทิพย์สุนาวี อธิบดีกรมทางหลวงชนบท (ทช.) กล่าวว่า กรมฯ เตรียมแผนรองรับ AEC โดยลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบคมนาคมขนส่ง 3 ด้าน ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2556-2563 วงเงินลงทุนรวมกว่า 139,868 ล้านบาท ประกอบด้วย โครงข่ายทางหลวงชนบทเพื่อการเชื่อมต่อการค้า การลงทุน ระยะทาง 352.522 กิโลเมตร วงเงิน 92,248.565 ล้านบาท, 2.โครงข่ายเพื่อการเชื่อมต่อด้านการท่องเที่ยว ระยะทาง 3,067.648 กิโลเมตร วงเงิน 18,967.065 ล้านบาท และ 3.โครงข่ายเพื่อการเชื่อมต่อด้านการเกษตร ระยะทาง 5,345.792 กิโลเมตร วงเงินลงทุน 28,652.666 ล้านบาท.

NEWS & TRENDS