ธพว.เปิดตัวสินเชื่อ SME ผ่อน 15 ปีไม่จำกัดวงเงิน

เอสเอ็มอีแบงก์เตรียมวงเงิน 4,000 ล้านบาทเปิด 2 ผลิตภัณฑ์ใหม่ช่วยเหลือเอสเอ็มอี ผ่อนนาน 15 ปี หากเป็นลูกค้าชั้นดีไม่จำกัดวงเงิน

 


เอสเอ็มอีแบงก์เตรียมวงเงิน 4,000 ล้านบาทเปิด 2 ผลิตภัณฑ์ใหม่ช่วยเหลือเอสเอ็มอี ผ่อนนาน 15 ปี หากเป็นลูกค้าชั้นดีไม่จำกัดวงเงิน

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือเอสเอ็มอีแบงก์ แจ้งว่า ธนาคารเตรียมวงเงิน 4,000 ล้านบาท สนับสนุนสินเชื่อใหม่ 2 ผลิตภัณฑ์ เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) คือ สินเชื่อ Strong SMEs เพื่อซื้อสถานที่ตั้งประกอบการ วงเงิน 2,000 ล้านบาท เพื่อช่วยสร้างฐานธุรกิจให้ผู้ประกอบการ SMEs กิจการเติบโต โดยธนาคารปล่อยกู้ได้สูงสุด 90%วงเงินกู้สูงสุด 30 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยพิเศษต่ำสุด MLR-1% ต่อปี และผันแปรไปตามคุณสมบัติของผู้กู้ตามหลักเกณฑ์ของธนาคาร ผ่อนนาน 15 ปี เพื่อช่วยผู้ประกอบการเอสเอ็มอีได้โอกาสตั้งตัวมีสถานประกอบการเป็นของตนเอง

สินเชื่อ Special SMEs สำหรับลูกค้าชั้นดี วงเงิน 2,000 ล้านบาท เป็นเงินกู้ที่ธนาคารมอบสิทธิพิเศษแก่ลูกค้าธนาคาร โดยไม่จำกัดวงเงินกู้ อัตราดอกเบี้ย MLR ต่อปีตลอดโครงการ ผ่อนนาน 5 ปี ใช้เพียงหลักประกันเดิมค้ำโดยสินเชื่อนี้จะช่วยผู้ประกอบการในการเสริมสภาพคล่องธุรกิจ ลดต้นทุนทางการเงิน ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน หรือลงทุนขยาย ปรับปรุงกิจการ

เอสเอ็มอีแบงก์ เป็นสถาบันการเงินของรัฐ ที่มุ่งสนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs ทั้งด้านการเข้าถึงแหล่งทุนและด้านพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการครอบคลุมทุกด้าน การเปิดตัวผลิตภัณฑ์สินเชื่อใหม่ที่มีเงื่อนไขพิเศษนี้ คาดว่าจะช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs มีโอกาสทางธุรกิจให้เติบโต ทั้งนี้ สินเชื่อทั้ง 2 ประเภท เปิดรับคำขอกู้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2555 หรือเมื่อหมดวงเงินสินเชื่อรวมของโครงการ

NEWS & TRENDS