APCS ให้การต้อนรับนักลงทุน

นายอภิชาติ การุณกรสกุล กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท เอเซีย พรีซิชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ APCS ผู้ประกอบธุรกิจด้านการผลิตชิ้นส่วนโลหะความเที่ยงตรงสูง สำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ คอมเพรสเซอร์ และกล้องถ่ายภาพดิจิตอล ให้การต้อนรับทีมงานจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย(ตลท.) และสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ในการเข้าเยี่ยมชมกิจการ พร้อมทั้งได้ให้ข้อมูลแผนการดำเนินงาน ในครึ่งปีหลัง และพาเยี่ยมชมขั้นตอนกระบวนการผลิต ซึ่งเป็นการตอกย้ำถึงศักยภาพ รวมถึงอัตราการขยายตัวของรายได้ในปีนี้ที่คาดว่าจะแตะที่ระดับ 1,100 – 1,200 ล้านบาท

 

 
 
       
 
          นายอภิชาติ การุณกรสกุล กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท เอเซีย พรีซิชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ  APCS ผู้ประกอบธุรกิจด้านการผลิตชิ้นส่วนโลหะความเที่ยงตรงสูง สำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ คอมเพรสเซอร์ และกล้องถ่ายภาพดิจิตอล ให้การต้อนรับทีมงานจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย(ตลท.) และสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ในการเข้าเยี่ยมชมกิจการ พร้อมทั้งได้ให้ข้อมูลแผนการดำเนินงาน ในครึ่งปีหลัง และพาเยี่ยมชมขั้นตอนกระบวนการผลิต  ซึ่งเป็นการตอกย้ำถึงศักยภาพ รวมถึงอัตราการขยายตัวของรายได้ในปีนี้ที่คาดว่าจะแตะที่ระดับ 1,100 – 1,200 ล้านบาท
 

 

NEWS & TRENDS