พาณิชย์ระดมพลแก้ปัญหากีดกันการค้าไทย

พาณิชย์ระดมหลากองค์กรช่วยแก้ปัญหาต่างประเทศกีดกันการค้า หลังคาดเปิดเออีซีประเทศคู่ค้าจะนำมาใช้มากขึ้น

 


พาณิชย์ระดมหลากองค์กรช่วยแก้ปัญหาต่างประเทศกีดกันการค้า หลังคาดเปิดเออีซีประเทศคู่ค้าจะนำมาใช้มากขึ้น

นางพิรมล เจริญเผ่า อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า กรมฯ เตรียมจัดตั้งคณะทำงานขึ้นมา เพื่อติดตามการใช้มาตรการกีดกันทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษี (NTBs) โดยจะดึงสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ผู้แทนจากกระทรวงอุตสาหกรรม และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มาร่วม เพื่อติดตามว่าในแต่ละสินค้า ทั้งเกษตร อุตสาหกรรม และบริการ ประเทศคู่ค้าของไทยมีการใช้มาตรการ NTBs อะไรในการกีดกันการค้า การส่งออกของไทย

ทั้งนี้ ในปัจจุบันพบว่า เมื่อมีการเปิดเสรีการค้าเพิ่มมากขึ้น ประเทศคู่ค้าก็มีการนำมาตรการกีดกันมาใช้มากขึ้นเป็นเงาตามตัว กรมฯ จะเข้าไปดูว่าตอนนี้ในแต่ละสินค้า แต่ละบริการ มีประเทศใดใช้ NTBs กับไทยบ้าง เมื่อรู้แล้ว ก็จะดำเนินการแก้ไขต่อไป ซึ่งมีทั้งการแจ้งไปยังคู่ค้า การไปเจรจากับประเทศที่ใช้ เพื่อขอให้ยุติหรือยกเลิกการใช้มาตรการ หากไม่สำเร็จ ก็จะต้องนำขึ้นสู่เวทีการเจรจาทั้งในระดับรัฐมนตรีและระดับผู้นำ เพื่อหาทางแก้ไขต่อไป

    นอกจากนี้ กรมฯ กำลังศึกษาการทำ FTA ของไทยกับประเทศคู่ค้าต่างๆ โดยในส่วนที่เจรจาจบแล้ว ก็จะเข้าไปดูว่าอะไรที่เป็นประโยชน์กับไทย โดยเมื่อได้สิ่งที่เป็นประโยชน์แล้วก็จะแจ้งไปยังผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะภาคเอกชน และจะส่งเรื่องต่อไปยังกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศให้พิจารณาจัดทำแผนการบุกเจาะตลาด เพื่อผลักดันสินค้าและบริการไทยเข้าสู่ประเทศที่ได้ทำ FTA ส่วนที่กำลังอยู่ระหว่างการเจรจาก็จะบอกตั้งแต่เนิ่นๆ และเปิดโอกาสให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเข้ามาร่วมมากที่สุด เพราะเป็นผลประโยชน์ของเขา

     อย่างไรก็ตาม สำหรับผู้ที่อาจจะได้รับผลกระทบหรือได้รับผลกระทบจากการเจรจา FTA กรมฯ จะให้ความสำคัญกับกลุ่มเหล่านี้ โดยจะเปิดโอกาสให้เข้ามามีส่วนร่วมให้มากที่สุด และจะพยายามสื่อสารทำความเข้าใจให้มากขึ้น ซึ่งหากหลีกเลี่ยงผลกระทบไม่ได้จริงๆ ก็จะหาทางให้ความช่วยเหลือ โดยปัจจุบันมีกองทุนเพื่อการปรับตัวของภาคการผลิตและภาคบริการที่ได้รับผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้า (กองทุน FTA) ที่คอยให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการเปิดเสรีอยู่แล้ว

NEWS & TRENDS