ร้องแรงงานขาดเสนอบีโอไอขอใช้ต่างด้าว

บริษัทที่ได้รับการส่งเสริม “บีโอไอ” ร้องแรงงานขาดแคลน เสนอขอผ่อนผันใช้แรงงานต่างด้าวไปถึงปี’58 เพื่อขอเวลาปรับตัว ขณะที่ รมว.อุตสาหกรรม ยังไม่รับปากขอไปหารือ “กิตติรัตน์” ในบอร์ด BOI ก่อนบริษัทที่ได้รับการส่งเสริม “บีโอไอ” ร้องแรงงานขาดแคลน เสนอขอผ่อนผันใช้แรงงานต่างด้าวไปถึงปี’58 เพื่อขอเวลาปรับตัว ขณะที่ รมว.อุตสาหกรรม ยังไม่รับปากขอไปหารือ “กิตติรัตน์” ในบอร์ด BOI ก่อน

นายวัลลภ วิตนากร รองประธานผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทยหรือสภาผู้ส่งออกฯ และที่ปรึกษาสมาคมอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มเปิดเผยว่า ขณะนี้สภาผู้ส่งออกฯและสมาคมอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มได้ทำหนังสือไปยัง สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) เพื่อขอให้กำหนดเกณฑ์ให้บริษัทที่ได้รับส่งเสริมการลงทุนจากบีโอไอสามารถใช้แรงงานต่างด้าวเป็นเวลาที่แน่นอน โดยได้เสนอขอให้กำหนดใช้ได้อีก 3 ปี หรือจนถึงปี 2558

“ก่อนหน้านี้บีโอไอได้กำหนดให้ใช้แรงงานต่างด้าวถึง 31 พฤษภาคม 2555 และต่อมาบีโอไอก็ผ่อนผันให้ใช้ได้ถึง 31 ธันวาคม 2555 ซึ่งเอกชนเห็นว่าแทนที่จะมาพิจารณากันทีละ 6 เดือน น่าจะกำหนดระยะเวลายาวๆ ไปให้เอกชนแบบชัดเจนไปเลยจะดีกว่าจะได้มีเวลาปรับตัวเพราะขณะนี้ต้องเข้าใจว่าแรงงานในไทยนั้นขาดแคลนจริงไม่ได้เกิดจากเอกชนไม่ปรับตัวอะไร”นายวัลลภกล่าว

ทั้งนี้ หากพิจารณาจากอัตราการว่างงานเฉลี่ยของคนไทยในไตรมาส 2 ปีนี้ประมาณ 0.7% เท่านั้นซึ่งถือเป็นตัวเลขที่ต่ำมากเมื่อเทียบกับประเทศต่างๆ ทั่วโลกที่ขณะนี้ประสบปัญหาการว่างงานจำนวนมากทั้งสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรป (อียู) ซึ่งทำให้ภาคเอกชนยังคงมีความจำเป็นที่ต้องการใช้แรงงานต่างด้าว ในส่วนของอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานเข้มข้นอยู่เพราะการออกไปลงทุนต่างประเทศต้องใช้เวลา ขณะเดียวกันวันที่ 1 มกราคม 2556 นโยบายการปรับค่าจ้างขั้นต่ำ 300 บาทต่อวันทั่วประเทศจะมีผลซึ่งจะซ้ำเติมภาระด้านแรงงานเพิ่มอีก

นายสมมาต ขุนเศษฐ เลขาธิการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (สอท.) กล่าวว่า สอท.ได้หารือกับบีโอไอแล้วในเรื่องดังกล่าวและได้เสนอให้มีการผ่อนผันการใช้แรงงานต่างด้าวไปจนถึงปี 2558 ก่อนเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC เพื่อให้ธุรกิจมีเวลาปรับตัวและต้องการให้บีโอไอมีการประกาศยุทธศาสตร์การลงทุนที่ชัดเจนว่าจะไม่ส่งเสริมกิจการที่ใช้แรงงานเข้มข้นประเภทใดบ้างและปีไหน

“ถ้าไม่ผ่อนผันการใช้แรงงานต่างด้าวให้รัฐบาลจะหาแรงงานให้ได้หรือเปล่า และสำคัญคือมีการพูดกันว่า ถ้าผู้ประกอบการอยากใช้แรงงานต่างด้าวก็ให้ออกจากสิทธิประโยชน์จากบีโอไอไปเลย...ใช่วิธีแก้ไขปัญหาหรือไม่ เพราะกิจการที่ผ่านมาก็เกิดจากการส่งเสริมฯของรัฐแต่แรงงานไม่มีจริงก็ต้องเข้าใจเพราะคนไทยเวลานี้ไม่ชอบทำงานลำบาก อายุ 45 ปี ก็อยากจะเกษียณตัวเองแล้วซึ่งหากรัฐมองแบบนี้ก็จะผลักดันให้ธุรกิจหันพึ่งแรงงานต่างด้าวที่ผิดกฎหมายเพิ่มอีกซึ่งขณะนี้แรงงานต่างด้าวในไทยทั้งที่จดทะเบียนและไม่จดทะเบียนมีไม่น้อยกว่า 4 ล้านคน”นายสมมาตกล่าว

ในขณะที่ ม.ร.ว.พงษ์สวัสดิ์ สวัสดิวัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า เรื่องนี้คงจะต้องนำไปหารือในคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บอร์ดใหญ่) ที่มีนายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรีและรมว.คลัง เป็นประธานคงไม่สามารถตอบได้ว่าที่สุดแล้วจะผ่อนผันให้อีกหรือไม่ หรือผ่อนผันให้มากน้อยเพียงใดเพราะจะต้องนำตัวเลขของความต้องการใช้แรงงานต่างด้าวมาพิจารณาประกอบกับตัวเลขการว่างงานของคนไทยด้วย

อย่างไรก็ตาม คงจะต้องดูข้อเท็จจริงซึ่งเห็นว่ายังมีเวลาในการพิจารณาเรื่องนี้อยู่ เพราะมาตรการนี้จะสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ซึ่งที่ผ่านมามีการผ่อนผันเพราะไทยขาดแคลนแรงงานและปีที่แล้วก็ประสบภาวะน้ำท่วมด้วย แต่หลักการที่บีโอไอให้การส่งเสริมการลงทุนจะต้องใช้แรงงานในประเทศเท่านั้น
 

NEWS & TRENDS