สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดจัดแพ็คเกจเสริมสินเชื่อ SME

สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดรุกหนักหลังเปิดตัวสินเชื่อเพื่อเอสเอ็มอี 2 ผลิตภัณฑ์ จัดแพ็กเกิจเสริมหวังช่วย SME บริหารการเงินของธุรกิจมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

 


สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดรุกหนักหลังเปิดตัวสินเชื่อเพื่อเอสเอ็มอี 2 ผลิตภัณฑ์ จัดแพ็กเกิจเสริมหวังช่วย SME บริหารการเงินของธุรกิจมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

          นายเชวง เศรษฐพร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายบริการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม กล่าวว่า ธนาคารฯ เข้าใจความต้องการของเอสเอ็มอีที่ต้องการความรวดเร็ว และความสะดวก จึงนำเสนอโปรแกรมเซอร์วิสการันตี ได้แก่ สินเชื่อเพื่อธุรกิจแบบไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันที่สามารถอนุมัติได้ภายใน 3 วันทำการ และสินเชื่อหมุนเวียนเพื่อธุรกิจที่สามารถอนุมัติได้ภายใน 5 วันทำการ” 

          ทั้งนี้ ลูกค้าสามารถเลือกแพ็คเกจบริการเพิ่มเติม ที่ช่วยบริหารจัดการด้านการเงินของธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ได้แก่ Business Essentials และ Business Plus

          1) Business Essentials – เป็นแพ็คเกจสำหรับเอสเอ็มอีที่ต้องการผลตอบแทนอัตราดอกเบี้ยที่สูงกว่า และสามารถทำธุรกรรมทางการเงินผ่านระบบ “สเตรททูแบงก์” 

(Straight2Bank) ซึ่งเป็นระบบอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งสำหรับเอสเอ็มอีที่ช่วยจัดการธุรกรรมทางการเงินทั้งใน และต่างประเทศ 

          2) Business Plus – เป็นแพ็คเกจสำหรับเอสเอ็มอีที่ครบวงจรยิ่งกว่า ด้วยความคุ้มค่าจากส่วนลดค่าธรรมเนียมจากการทำธุรกรรมทางการเงินผ่านระบบ รวมไปถึงบริการบัญชีเงินเดือน และบริการโอนเงินที่สามารถทำได้ผ่านระบบ “สเตรททูแบงก์” 

          นอกจากนี้ ธนาคารฯ ยังช่วยเอสเอ็มอีเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินเพื่อทำให้มั่นใจว่าธุรกิจเอสเอ็มอีมีเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอ ที่จะเดินหน้าต่อไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ในเรื่องนี้ โดยให้วงเงินสินเชื่อหมุนเวียนเพื่อธุรกิจสูงถึง 5 เท่า ซึ่งนับว่าสูงสุดในตลาด 

          ลูกค้าในกลุ่มเอสเอ็มอีนับเป็นกลุ่มที่มีการเติบโตอย่างสูงสำหรับธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด โดยในปี 2554 ที่ผ่านมา มีสัดส่วนของรายได้คิดเป็นร้อยละ 20 ของรายได้ของกลุ่มธนาคารฯ มีอัตราการเติบโตสูงถึงร้อยละ 14 เนื่องจากธนาคารฯ นำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองการดำเนินธุรกิจของเอสเอ็มอี พร้อมด้วยบริการในด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา และการบริหารจัดการด้านการเงิน
 

NEWS & TRENDS