พาณิชย์เดินสายจัดสัมมนาเสริมภูมิ SME

กระทรวงพาณิชย์ เดินหน้าจัดสัมมนาให้ความรู้ผู้ประกอบการ รับเปิด AEC พร้อมให้ดาวน์โหลดใบสมัครผ่านเว็บไซต์ ด้าน ส.อ.ท.ห่วงเอสเอ็มอีปิดกิจการหลังต้องเผชิญปัจจัยเสี่ยงเพียบทั้งเศรษฐกิจโลก ต้นทุน แรงงาน

 


กระทรวงพาณิชย์ เดินหน้าจัดสัมมนาให้ความรู้ผู้ประกอบการ รับเปิด AEC พร้อมให้ดาวน์โหลดใบสมัครผ่านเว็บไซต์ ด้าน ส.อ.ท.ห่วงเอสเอ็มอีปิดกิจการหลังต้องเผชิญปัจจัยเสี่ยงเพียบทั้งเศรษฐกิจโลก ต้นทุน แรงงาน

นางศรีรัตน์ รัษฐปานะ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ทางกรม เตรียมจัดการสัมมนาให้ความรู้กับผู้ประกอบการ เพื่อเตรียมตัวรับการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในปี 2558 และเป็นการสร้างความแข็งแกร่งให้กับผู้ประกอบการไทย โดยเฉพาะผู้ประกอบการ SME ให้สามารถขยายการค้าสู่ตลาดระดับสากลได้ ประกอบด้วยการสัมมนาลู่ทางสินค้าแฟชั่นสู่ตลาดอาเซียน ในวันที่ 8 พ.ย. ลู่ทางสินค้าอุปโภคบริโภคในตลาดอินเดีย วันที่ 15 พ.ย. และการพัฒนาเสื้อผ้าสำเร็จรูปเพื่อการรองรับโอกาสในตลาด AEC ในวันที่ 22 พ.ย. โดยผู้ประกอบการที่สนใจ สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ เว็บไซต์ของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ที่ www.ditp.go.th

อย่างไรก็ตาม นายธนิต โสรัตน์ รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) มีความเป็นห่วงว่าเอสเอ็มอีต้องเผชิญกับความท้าทายทั้งจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกและการเพิ่มของต้นทุนโดยเฉพาะค่าแรงงาน300 บาททำให้ต้นทุนเอสเอ็มอีสูงทำให้แข่งขันกับรายใหญ่ไม่ได้ ทำให้อ่อนแอมากขึ้นและคาดว่า3 ปีข้างหน้าจะเห็นการปิดกิจการของเอสเอ็มอี รัฐบาลควรเข้ามาดูแลเพราะธุรกิจเอสเอ็มอีมีมูลค่าถึง36.62%ของจีดีพี มีสัดส่วนต่อภาคการส่งออกถึง 30 %และมีการจ้างงานถึง 84% ของแรงงานทั้งระบบ


              

 

NEWS & TRENDS