ญี่ปุ่นเพิ่มเครดิต ไทยเลื่อนชั้นเป็น A-

ญี่ปุ่นเพิ่มเครดิต ไทยเลื่อนชั้นเป็น A-

 

น.ส.จุฬารัตน์ สุธีธร ผู้อำนวยการ สำนัก งานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) เปิดเผยว่า บริษัท Rating and Investment Information (R&I) ซึ่งเป็นบริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือของประเทศญี่ปุ่น ได้ประกาศปรับเพิ่มอันดับความน่าเชื่อถือของรัฐบาลไทยสกุลเงินต่างประเทศจาก BBB เป็น BBB+ และสกุลเงินบาทจาก BBB+ เป็น A- ตามลำดับ และยังคงสถานะแนวโน้มอันดับความน่าเชื่อถือของไทยที่ระดับมีเสถียรภาพ รวมทั้งยืนยันอันดับความน่าเชื่อถือหนี้รัฐบาลระยะสั้นสกุลเงินต่างประเทศที่ a-2 

โดย R&I ประเมินว่าเศรษฐกิจไทยสามารถเอาชนะความท้าทายต่างๆ ได้ แสดงถึงความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจไทยในฐานะประเทศอุตสาหกรรมใหม่ แม้สภาพแวดล้อมจากภายนอกยังคงมีความรุนแรงอยู่ก็ตาม นอกจากนี้ R&I ยังไม่คิดว่าความสามารถในการบริหารจัดการนโยบายการเงิน และกำกับดูแลระบบการเงินของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) จะลดน้อยลงในอนาคต

NEWS & TRENDS