สสว.ประกาศจัดงาน Thailand SME Expo 2012

รายงานข่าวจาก สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เปิดเผยว่าปีนี้ สสว. ประกาศจัดงาน “Thailand SME Expo 2012” ขึ้นระหว่างวันที่ 8 -11 พฤศจิกายน 2555 ตั้งแต่ เวลา 10.00 – 20.00 น. ณ ศูนย์แสดงสินค้าอิมแพคเมืองทองธานี บริเวณ Hall 5-6 ภายใต้แนวคิด " SME Community & share "

 


          รายงานข่าวจาก สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เปิดเผยว่าปีนี้ สสว. ประกาศจัดงาน “Thailand SME Expo 2012” ขึ้นระหว่างวันที่ 8 -11 พฤศจิกายน 2555 ตั้งแต่ เวลา 10.00 – 20.00 น. ณ ศูนย์แสดงสินค้าอิมแพคเมืองทองธานี บริเวณ Hall 5-6 ภายใต้แนวคิด " SME Community & share " 

          การจัดงาน Thailand SME Expo 2012 ครั้งนี้ ในฐานะสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม (สสว.) เป็นหน่วยงานหลักที่เป็นผู้นำในการกำหนดนโยบาย และเป็นศูนย์กลางประสาน ระบบการทำงานเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของประเทศ พร้อมผลักดัน สนับสนุน พัฒนาระบบส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ตลอดจนบูรณาการความร่วมมือ ของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศ 

          รูปแบบการจัดงาน มีองค์ประกอบสำคัญต่างๆดังนี้ คือพื้นที่แสดงบทบาท และผลงานการส่งเสริมและพัฒนา SMEs (SMEs Pavilion) เป็นพื้นที่แสดงบทบาทและผลงานการส่งเสริมและพัฒนา SMEs ของรัฐบาล ได้จัดแสดงผลงานของผู้ประกอบการ SMEs ที่ได้รับรางวัลสุดยอด SMEs แห่งชาติ (SMEs National Award)

          ภายในงานยังได้พบกับสินค้าจากผู้ประกอบการ SME ไทยกว่า 400 บู๊ท การจับคู่ธุรกิจกว่า 800 คู่ธุรกิจ พื้นที่สัมมนาวิชาการ (Symposium & Seminars) ในหัวข้อต่างๆ พื้นที่เพื่อการเจรจาและจับคู่ธุรกิจ (Business Matching) เป็นพื้นที่สำหรับกิจกรรมเจรจาจับคู่ธุรกิจ พื้นที่แสดงสินค้าตัวอย่างของผู้ประกอบการ SMEs เพื่อเปิดโอกาสให้นักธุรกิจทั้งชาวไทยและต่างประเทศ ได้เลือกชมสินค้าตัวอย่างซึ่ง จะเป็นประโยชน์ต่อการเจรจาธุรกิจ

          พื้นที่บริการให้คำปรึกษาทางธุรกิจ (SMEs Consulting Clinic) เป็นพื้นที่สำหรับให้ผู้ประกอบการ SMEs และผู้ที่สนใจจะเป็นผู้ประกอบการใหม่ พื้นที่ส่งเสริมธุรกิจการค้า (Business Village) เป็นพื้นที่สำหรับหน่วยงานภาครัฐ องค์กรเอกชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม สนับสนุน SMEs รวมถึง สถาบันการเงินทั้งภาครัฐและเอกชน ร่วมออกร้านแสดงนิทรรศการ พิเศษสุด สำหรับพื้นที่แสดงและ จำหน่ายสินค้า ซึ่งเป็นพื้นที่แสดงและจำหน่ายสินค้าของผู้ประกอบการ SMEs ที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมงานจำนวนไม่น้อยกว่า 400 บูธ 
มาจำหน่ายสินค้าในราคาผู้ผลิต
 

NEWS & TRENDS