ร.ฟ.ท.ยุบเลิกขบวนรถเชิงพาณิชย์ 6 ขบวน

ร.ฟ.ท.ยุบเลิกขบวนรถเชิงพาณิชย์ 6 ขบวน เริ่ม 1 พ.ย. นี้ ลดภาระขาดทุนปีละ 136 ล้าน

 


 ร.ฟ.ท.ยุบเลิกขบวนรถเชิงพาณิชย์  6 ขบวน  เริ่ม 1 พ.ย. นี้  ลดภาระขาดทุนปีละ 136 ล้าน

นายวิโรจน์  เตรียมพงศ์พันธ์ รองผู้ว่าการด้านยุทธศาสตร์และอำนวยการ รักษาการในตำแหน่งผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย (ร.ฟ.ท.) กล่าวว่า คณะกรรมการร.ฟ.ท.ได้อนุมัติและเห็นชอบให้ การรถไฟฯยกเลิกการเดินขบวนรถโดยสารเชิงพาณิชย์ 6 ขบวน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย.นี้ ทั้งนี้ จะทำให้การรถไฟฯลดภาระการขาดทุนการดำเนินงานเมื่อเปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายด้านต้นทุนผันแปร(ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าพนักงาน)ได้ถึงปีละ 136 ล้านบาท  

ทั้งนี้ การยกเลิกเดินขบวนรถโดยสารเชิงพาณิชย์ดังกล่าวเป็นไปตามที่การรถไฟฯและคณะทำงานเพื่อพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพการเดินรถฯเสนอ นอกจากนี้รถจักรและล้อเลื่อนที่การรถไฟฯได้ประกาศยกเลิกจะนำไปหมุนเวียนซ่อมบำรุงและจัดเป็นตู้สำรองเพื่อจัดทำขบวนรถอื่นๆ ในส่วนที่จำเป็นได้

สำหรับ ขบวนรถที่ยกเลิก ประกอบด้วย ขบวนรถด่วนพิเศษดีเซลรางปรับอากาศที่ 11/10 เดินระหว่างกรุงเทพ-เชียงใหม่-กรุงเทพ ขบวนรถเร็วที่ 115/116 เดินระหว่าง กรุงเทพ-พิษณุโลก-กรุงเทพ และขบวนรถเร็วที่ 143/144 เดินระหว่างกรุงเทพ-อุบลราชธานี – กรุงเทพ

ที่มา : โพสต์ทูเดย์

NEWS & TRENDS