จ่อรีดภาษีซื้อผ่านเน็ตหวั่นเปิด AEC เสียเปรียบ

สรรพากรตื่นตัวรองรับการเปิดอาเซียน เล็งให้ผู้ซื้อสินค้าทางอินเตอร์เน็ต ต้องยื่นนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่มด้วย ระบุหากไม่ทำ หวั่นรายได้ภาษีวูบ หลังเปิดเสรีอาเซียนตลาดขายสินค้าทางเว็บบูมทั่วโลก แบงก์ชาติเปิดประมูลพันธบัตร ต.ค. วงเงิน 4 หมื่นล้านบาท อายุ 13 วัน

 
สรรพากรตื่นตัวรองรับการเปิดอาเซียน เล็งให้ผู้ซื้อสินค้าทางอินเตอร์เน็ต ต้องยื่นนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่มด้วย ระบุหากไม่ทำ หวั่นรายได้ภาษีวูบ หลังเปิดเสรีอาเซียนตลาดขายสินค้าทางเว็บบูมทั่วโลก แบงก์ชาติเปิดประมูลพันธบัตร ต.ค. วงเงิน 4 หมื่นล้านบาท อายุ 13 วัน


นายสาธิต รังคสิริ อธิบดีกรมสรรพากร กล่าวว่า กรมสรรพากรยืนยันว่าจะยังไม่ขึ้นภาษีใดๆ แต่อาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนระบบต่างๆ ให้มีความทันสมัยให้รองรับเออีซี ตัวอย่างเช่น เมื่อเปิดเสรีอาเซียนก็จะมีการทำการค้าข้ามชาติเกิดขึ้น ในอนาคตอันใกล้ คืออีก 1-2 ปี จะทำให้ลูกค้ามีสิทธิ์เลือกใช้บริการในประเทศหรือเลือกจากต่างประเทศก็ได้ เช่น การซื้อสินค้าทางอินเตอร์เน็ตที่ไม่ต้องมีการเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ดังนั้น ถ้าสินค้าต่างประเทศราคาถูกกว่าและดีกว่า ก็จะไหลทะลักเข้ามาในประเทศ ถามว่าแล้วกรมสรรพากรจะเก็บภาษีอย่างไร เพราะไม่เหมือนจากการซื้อขายสินค้าในประเทศที่เก็บจากการซื้อการขายได้ง่าย

อย่างไรก็ตาม เรื่องนี้ทางกระทรวงการคลังก็ได้สั่งการให้กรมสรรพากรไปดูวิธีการ ซึ่งทางกรมฯ เองก็มีการคิดแนวทางปฏิบัติเอาไว้บ้างแล้ว 2-3 แนวทาง เช่น เรื่องของการให้ผู้ซื้อเป็นผู้นำส่งภาษีมูลค่าเพิ่มแทนในบางกรณี อย่างที่เรามีอยู่ตอนนี้ คือ ภ.พ.36 แบบนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามประมวลรัษฎากร คือ จ่ายค่าบริการบางอย่างไปเมืองนอก ก็ต้องมีการนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่ม ซึ่งเราอาจจะขยายตัวนี้ไปยังบริการตัวอื่นๆ และก็ยังมีแนวทางอีกหลากหลายวิธีที่กำลังจะรายงานให้ทางกระทรวงการคลังได้พิจารณาก่อน เพื่อให้ผู้จ่ายจะต้องเป็นคนนำส่งเอง โดยการยื่นแบบ ภ.พ.36

“เรากำลังศึกษาแนวทางดังกล่าวอยู่ ยังไม่ได้นำมาใช้ในไทย แต่ก็เห็นแนวทางอย่างนี้เกิดขึ้นในหลายๆ ประเทศแล้ว โดยเห็นว่าเป็นช่องทางหนึ่งในการรองรับการเปิดเสรีอาเซียน เพราะเมื่อมีการเปิดแล้ว ทุกคนก็จะมีการแข่งขันกันทำเว็บไซต์สวยๆ มีผลิตภัณฑ์ที่สวยงาน เพื่อเรียกลูกค้า ซึ่งมันจะง่ายกว่าการซื้อสินค้าภายในประเทศ ดังนั้น ถ้าเราไม่มีการปรับปรุงการเก็บภาษีตัวนี้ให้ทันสมัย ตัวรายได้ภาษีจากตรงนี้ก็จะหายไปเลย เพราะใครซื้อสินค้าในประเทศก็จะโดยแวต แต่เมื่อคนซื้อจากต่างประเทศไม่โดยแวต ก็จะหันไปซื้อจากต่างประเทศกันใหญ่ ประเทศก็จะเสียหาย ดังนั้น จึงต้องดูว่าทำอย่างไรให้มีเก็บเหมือนกัน เพื่อให้ในประเทศแข่งขันกับต่างประเทศได้” นายสาธิต กล่าว

นายสาธิต กล่าวต่อว่า กรมสรรพากรได้จัดโครงการ RD Camp ติดต่อกันมาเป็นปีที่ 5 ซึ่งในปีนี้มีนิสิต นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วประเทศให้ความสนใจสมัครร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ส่งผลงานมาสมัครกว่า 500 คน และผ่านเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด จำนวน 60 คน เพื่อเข้าร่วมค่ายกิจกรรมภาษีสนุก ติดปีกความคิด เป็นเวลา 7 วัน ระหว่างวันที่ 19-25 ต.ค.55 เพื่อเตรียมความพร้อมทางความคิดให้กับนิสิต นักศึกษาระดับอุดมศึกษาด้วยการเข้าค่ายอบรม แนะนำการใช้ชีวิตและมีโอกาสทำงานร่วมกันเป็นหมู่คณะผลัดเปลี่ยนกันเป็นทั้งผู้นำและผู้ตามที่ดี รวมถึงได้เรียนรู้และทำกิจกรรมเกี่ยวกับภาษีอากรที่ผสมผสานกันระหว่างวิชาการกับความรู้ ด้วยกระบวนการคิดสร้างสรรค์ที่มีความสนุกสนาน รวมทั้งเน้นย้ำเรื่องจิตอาสา และการมีน้ำใจแบ่งปัน 

NEWS & TRENDS