พฤศจิกายนไทยเจ้าภาพจัดประชุม JTC

พฤศจิกายนไทยเจ้าภาพจัดประชุม JTC

 


นายบุญทรง เตริยาภิรมย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ในวันที่ 2 พ.ย.นี้ กระทรวงจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมทางการค้า (JTC) ไทย-พม่า ครั้งที่ 6 ณ โรงแรมรอยัล ออคิด เชอราตัน กรุงเทพ 

หลังจากได้ว่างเว้นจากการประชุมดังกล่าวมากว่า 2 ปี โดยตนจะเป็นประธานร่วมฝ่ายไทย และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ของพม่า จะเป็นประธานร่วมฝ่ายพม่า โดยมีตัวแทนของหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการหารือ ในเรื่องของการทบทวนและอำนวยความสะดวกทางด้านการค้าและการลงทุน ของทั้ง 2 ประเทศ โดยเฉพาะความร่วมมือด้านสินค้าเกษตร อุตสาหกรรมและพลังงาน ทั้งน้ำมัน และก๊าซธรรมชาติ นอกจากนี้ จะมีการพัฒนาเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานและการขนส่ง เช่น การก่อสร้างถนน การพัฒนาเส้นทางรถไฟ การยกระดับจุดผ่านแดน ความร่วมมือด้านธนาคารและสุขภาพ รวมถึงการท่องเที่ยวและสปา

ในปี 58 จะมีการรวมตัวเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ไทย และ พม่า จะถือเป็นฐานการผลิตเดียว ที่มีการส่งเสริมให้มีการลงทุนในพม่า เพื่อส่งออกไปยังประเทศที่ 3 จะเกิดประโยชน์กับทั้ง 2 ประเทศ จากปัจจุบัน ที่พม่าเป็นคู่ค้าอันดับที่ 16 ของไทย

นางวัชรี วิมุกตายน ปลัดกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า ตนได้ลงนามในคำสั่งแต่งตั้ง นายทิฆัมพร นาทวรทัต รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เป็นโฆษกกระทรวงพาณิชย์ เพื่อชี้แจงเรื่องข้าวเป็นการเฉพาะ เนื่องจากเห็นว่า นายทิฆัมพร มีความเชี่ยวชาญในเรื่องข้าวเป็นพิเศษ และมีประสบการณ์ในเรื่องของการรับจำนำข้าวมาตั้งแต่ต้น โดย นายทิฆัมพร จะเป็นผู้ชี้แจงตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับข้าวทั้งหมด ทั้งการระบายข้าวในสต๊อกของรัฐบาล และการขายแบบ รัฐต่อรัฐ หรือ จีทูจี

NEWS & TRENDS