ชงฟื้นอนุปริญญาป้อนแก้แรงงานฝีมือขาด

อุตฯเตรียมฟื้นหลักสูตรอนุปริญญา หวังแก้ปัญหาแรงงานขาดแคลน ด้านส.อ.ท.เผยควรลดการผลิตปริญญาตรีหลังล้นตลาด เหตุต้องการเพียงแค่ 11% เท่านั้น

 

อุตฯเตรียมฟื้นหลักสูตรอนุปริญญา หวังแก้ปัญหาแรงงานขาดแคลน ด้านส.อ.ท.เผยควรลดการผลิตปริญญาตรีหลังล้นตลาด เหตุต้องการเพียงแค่ 11% เท่านั้น

ม.ร.ว.พงษ์สวัสดิ์ สวัสดิวัตน์ รมว.อุตสาหกรรม เปิดเผยว่า ได้สั่งการให้สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน(บีโอไอ) เตรียมพร้อมเรื่องแรงงานเพื่อรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมไทย โดยเฉพาะแนวโน้มการลงทุนที่เพิ่มขึ้นของนักลงทุนรายเล็กของญี่ปุ่น และรองรับแผนชักจูงการลงทุนของบีโอไอในปี 2556 โดยกระทรวงอุตสาหกรรมจะเร่งเสนอกระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.) ให้รื้อฟื้นหลักสูตรอนุปริญญาของมหาวิทยาลัยที่สอนระดับปริญญาตรี เพราะในอดีตอย่างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เคยมีหลักสูตรให้เรียน 2 ปีแล้วถือว่าจบระดับอนุปริญญาตรี จากนั้นนักศึกษาสามารถออกไปทำงานแล้วกลับมาเรียนให้จบปริญญาตรีต่อได้ ซึ่งจะช่วยให้การขาดแคลนแรงงานลดลง

รายงานข่าวจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(ส.อ.ท.) เปิดเผยว่า ความต้องการแรงงานในกลุ่มอุตสาหกรรมมีเพิ่มขึ้นมากโดยเฉพาะกลุ่มยานยนต์และชิ้นส่วน สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม เป็นต้น โดยในปี 2558 มีความต้องการแรงงาน 1.5 ล้านคน ดังนั้นไทยจำเป็นต้องผลิตนักศึกษาในสายวิชาชีพให้เพียงพอ ขณะเดียวกันการผลิตบัณฑิตปริญญาตรีควรลดลง เนื่องจากความต้องการแรงงานที่จบปริญญาตรีมี 11% เท่านั้น

NEWS & TRENDS