กสิกรไทย ปรับลดดอกเบี้ยเงินกู้และเงินฝากประจำ

นายสมเกียรติ ศิริชาติไชย รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ธนาคารกสิกรไทย เปิดเผยว่า ธนาคารได้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยให้สอดคล้องกับอัตราดอกเบี้ยนโยบายของทางการและการแข่งขันในตลาด มีผลตั้งแต่วันที่ 24 ตุลาคม 2555 เป็นต้น โดยปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลง 0.13% โดยอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี (MLR) ปรับจาก 7.13% เป็น 7.00%


 
นายสมเกียรติ ศิริชาติไชย รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ธนาคารกสิกรไทย เปิดเผยว่า ธนาคารได้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยให้สอดคล้องกับอัตราดอกเบี้ยนโยบายของทางการและการแข่งขันในตลาด มีผลตั้งแต่วันที่ 24 ตุลาคม 2555 เป็นต้น โดยปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลง 0.13% โดยอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี (MLR) ปรับจาก 7.13% เป็น 7.00%

  สำหรับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ ธนาคารได้ปรับลดลง 0.05-0.50% โดยอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 3 เดือน เดิม 1.80%-2.20% ปรับเป็น 1.65%-2.05% เงินฝากประจำ 6 เดือน  เดิม 2.25%-2.50% ปรับเป็น 2.00%-2.25% เงินฝากประจำ 12 เดือน  เดิม 2.65% ปรับเป็น 2.40%-2.60% เงินฝากประจำ 24 เดือน เดิม 3.00% ปรับเป็น 2.65%  และเงินฝากประจำ 36 เดือน เดิม 3.20% ปรับเป็น 2.70%

 

NEWS & TRENDS