กรมสรรพากรเปิดบริการจ่ายภาษีผ่านบัตรเครดิต

นายสาธิต รังคสิริ อธิบดีกรมสรรพากร กล่าวว่า กรมสรรพากร และ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด ได้ประสานความร่วมมือครั้งสำคัญร่วมกันลงนามในบันทึกความตกลง การให้บริการชำระภาษีของกรมสรรพากรทุกประเภท ด้วยบัตรเครดิตของธนาคารกรุงเทพ โดยผู้เสียภาษีสามารถใช้บริการได้ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย.55 เป็นต้นไป ซึ่งจะช่วยทำให้การบริหารการจัดเก็บภาษีเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และคำนึงถึงสิทธิประโยชน์อันสูงสุดของผู้เสียภาษี

 นายสาธิต รังคสิริ อธิบดีกรมสรรพากร กล่าวว่า กรมสรรพากร และ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด ได้ประสานความร่วมมือครั้งสำคัญร่วมกันลงนามในบันทึกความตกลง การให้บริการชำระภาษีของกรมสรรพากรทุกประเภท ด้วยบัตรเครดิตของธนาคารกรุงเทพ โดยผู้เสียภาษีสามารถใช้บริการได้ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย.55 เป็นต้นไป ซึ่งจะช่วยทำให้การบริหารการจัดเก็บภาษีเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และคำนึงถึงสิทธิประโยชน์อันสูงสุดของผู้เสียภาษี

ทั้งนี้ ปัจจุบันกรมสรรพากรได้ดำเนินการลงนามความร่วมมือกับธนาคารเพื่อให้ผู้เสียภาษีสามารถชำระภาษีผ่านบัตรเครดิตได้ 4 แห่ง ประกอบด้วย ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ และธนาคารกรุงไทย ขณะที่มีธนาคาร 2 แห่งที่ผู้เสียภาษียื่นแบบผ่านทางระบบอินเตอร์เน็ต และสามารถชำระภาษีผ่านบัตรเครดิตได้ คือ ธนาคารไทยพาณิชย์ และธนาคารกสิกรไทย และในเร็วๆ นี้ ธนาคารกรุงเทพ ก็จะเปิดให้ผู้ที่ยื่นแบบภาษีผ่านทางระบบอินเตอร์เน็ต สามารถชำระภาษีผ่านบัตรเครดิตของธนาคารกรุงเทพได้เช่นเดียวกัน

อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันนี้มีผู้ที่ต้องเสียภาษีบุคคลธรรมดาทั้งสิ้น 9-10 ล้านคน และอีก 3.6 แสนคน เป็นกลุ่มภาษีมูลค่าเพิ่ม (แวต) และภาษีเงินได้นิติบุคคล อีกประมาณ 4 แสนราย โดยปัจจุบันธนาคารทั้ง 4 แห่งที่มีการร่วมลงนามไว้ มีลูกค้าที่ชำระภาษีผ่านบัตรเครดิตครอบคลุมแล้วกว่า 80% ขณะที่มีผู้ยื่นภาษีประเภทบุคคลธรรมดาผ่านระบบอินเตอร์เน็ตประมาณ 80% ซึ่งทางกรมสรรพากรตั้งเป้าว่าในอนาคตจะต้องเพิ่มสัดส่วนผู้ที่ยื่นแบบผ่านทางระบบอินเตอร์ให้ได้ถึง 90% ของผู้เสียภาษีทั้งหมด โดยขณะนี้กำลังพิจารณาแนวทางและสิ่งจูงใจ เช่น อาจจะให้ของแถม หรืออาจจะมีการลดเบี้ยปรับลงเป็นกรณีพิเศษ เป็นต้น

NEWS & TRENDS