บีโอไอวาง 5ปี ลดเลิกหนุนลงทุนเหลือ100กิจการ

เลขาฯบีโอไอ” คนใหม่วางนโยบาย 5 ปีข้างหน้า(ปี 56-60 ) ปรับโฉมหน้าการส่งเสริมฯลงทุนใหม่ยกเลิกสิทธิประโยชน์รายเขตโฟกัสอุตฯเป้าหมายที่เป็นอนาคตแทนจากที่มี 7 กลุ่ม 243 ประเภทกิจการส่อลดและเลิกเหลือไม่เกิน 100 กิจการเล็งอุตฯใช้แรงงานเข้มข้นเป้าแรกดันไปลงทุนต่างประเทศแทน

 


เลขาฯบีโอไอ” คนใหม่วางนโยบาย 5 ปีข้างหน้า(ปี 56-60 ) ปรับโฉมหน้าการส่งเสริมฯลงทุนใหม่ยกเลิกสิทธิประโยชน์รายเขตโฟกัสอุตฯเป้าหมายที่เป็นอนาคตแทนจากที่มี 7 กลุ่ม 243 ประเภทกิจการส่อลดและเลิกเหลือไม่เกิน 100 กิจการเล็งอุตฯใช้แรงงานเข้มข้นเป้าแรกดันไปลงทุนต่างประเทศแทน 

นายอุดม วงศ์วิวัฒน์ไชย เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน(บีโอไอ) คนใหม่ เปิดเผยถึงนโยบายและทิศทางการทำงานของบีโอไอ 5 ปี(2556-2560 ) ว่า จะมีการปรับสิทธิประโยชน์การลงทุนในประเทศของบีโอไอที่คาดว่าจะประกาศได้ในต้นปี 2556 ให้สอดรับกับสถานการณ์ปัจจุบันมากขึ้นโดยจะยกเลิกการให้สิทธิประโยชน์ตามรายเขตเป็นการให้ตามประเภทอุตสาหกรรมเป้าหมายหรืออุตสาหกรรมอนาคตเช่น อุตฯความคิดสร้างสรรค์ อุตฯสีเขียว อุตฯที่มีมูลค่าเพิ่มสูง พลังงานทดแทน ท่องเที่ยวและสุขภาพ และศูนย์กลางทางด้านโลจิสติกส์ เป็นต้น ซึ่งคาดว่ากิจการที่ส่งเสริมฯปัจจุบัน 7 หมวดอุตสาหกรรม 243 ประเภทกิจการจะลดหรือเลิกเหลือประมาณ 100 กิจการ

“ ขณะนี้เรากำลังจะโฟกัสอุตฯที่จะส่งเสริมการลงทุนใหม่ที่ขณะนี้ให้การส่งเสริม 7 หมวดอุตสาหกรรม 243 ประเภทกิจการต่อไปคงเหลือ 100 กิจการเพราะต้องลดการส่งเสริมฯกิจการบางอย่างเช่น ที่ใช้แรงงานเข้มข้น อย่างธุรกิจตัดเย็บเสื้อผ้า ซึ่งขณะนี้ไทยขาดแคลนแรงงาน กิจการที่ลงทุนจำนวนมากมีการแข่งขันสูงอยู่แล้ว กิจการที่อยู่ได้ด้วยตนเองไม่จำเป็นต้องพึ่งสิทธิประโยชน์ เป็นต้น”นายอุดมกล่าว นอกจากนี้ยังจะมีการส่งเสริมให้กิจการไทยไปลงทุนยังต่างประเทศมากขึ้นโดยเฉพาะ พม่า เวียดนาม และอินโดนีเซีย นอกจากนี้ยังมีจีนและอินเดียที่ยังสามารถดึงการลงทุนและส่งเสริมให้ไทยไปลงทุนได้ทั้งสองทาง ซึ่งการไปลงทุนยังเพื่อนบ้านนอกจากจะแก้ไขปัญหาภาวะขาดแคลนแรงงานแล้วยังจะสามารถใช้สิทธิประโยชน์ทางการค้าอื่นๆ ของประเทศเพื่อนบ้านได้ที่จะเอื้อต่อการส่งออก
 

NEWS & TRENDS