พาณิชย์ดันไทยศูนย์กลางการศึกษาอาเซียน

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เตรียมจัดนิทรรศการ “การศึกษานานาชาติของไทย ครั้งที่ 10” ตั้งเป้าไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษานานาชาติภูมิภาคอาเซียน

 


  กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เตรียมจัดนิทรรศการ “การศึกษานานาชาติของไทย ครั้งที่ 10” ตั้งเป้าไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษานานาชาติภูมิภาคอาเซียน
       
       นางศรีรัตน์ รัษฐปานะ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ร่วมกับสถาบันการศึกษานานาชาติจากภาครัฐและภาคเอกชน ผลักดันไทยก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางการศึกษานานาชาติในภูมิภาคอาเซียน จัดงานนิทรรศการการศึกษานานาชาติของไทย ครั้งที่ 10 ประจำปี 2556 หรือ Thailand International Education Expo : The 10th TIEE ครั้งยิ่งใหญ่ ระหว่างวันที่ 22-24 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 11.00-19.00 น.ณ รอยัลพารากอน ฮอลล์ ชั้น 5 สยามพารากอน ภายใต้แนวคิด “การศึกษาน่ารู้ เมืองไทยน่าอยู่” (Live & Learn In Wonderful Thailand) วัตถุประสงค์เพื่อผลักดันประเทศไทยก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางด้านการศึกษานานาชาติในอาเซียน และสะท้อนภาพลักษณ์และจุดเด่นของประเทศไทยด้านการศึกษาหลักสูตรนานาชาติ สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Call Center 1169 หรือ www.thailandeducationfair.com และ www.ditp.go.th
       
       ประเทศไทยได้กำหนดวิสัยทัศน์ที่จะเป็นศูนย์กลางการศึกษานานาชาติ (International Education Hub) ในภูมิภาคอาเซียนภายในปี 2555 ในปีนี้ จึงได้ปรับยุทธศาสตร์ใหม่ เพื่อกระตุ้นความน่าสนใจจากกลุ่มนักศึกษาในทวีปเอเชีย โดยเฉพาะจากประเทศอาเซียน และเอเชียใต้ ด้วยจุดแข็งที่มีอยู่ 3 ประการ นั่นคือ 1.เน้นย้ำคุณภาพด้านการศึกษาที่มีมาตรฐานสูง

กว่าของไทย อาจารย์ผู้สอนมีความเชี่ยวชาญในหลักสูตรเฉพาะด้าน มีสาขาวิชาให้เลือกหลากหลาย การเดินทางสะดวก ค่าใช้จ่ายไม่แพงเหมือนอังกฤษ สหรัฐอเมริกา และออสเตรเลีย 2.เน้นการขายหลักสูตรนานาชาติทุกระดับ เช่น ระดับประถม-มัธยม ระดับอุดมศึกษา รวมทั้งหลักสูตรระยะสั้นต่างๆ 3.เป็นศูนย์กลางการจัดนิทรรศการด้านการศึกษา โดยร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งในและต่างประเทศ
       
       ประเทศไทยถือเป็นประเทศที่น่าจับตามองด้านการศึกษาหลักสูตรนานาชาติ จุดเด่นที่ดึงดูดนักศึกษาต่างชาติให้เข้ามาศึกษาต่อในประเทศไทยด้วยอัตราเพิ่มที่สูงขึ้นทุกปี ดังแนวคิด “การศึกษาน่ารู้ เมืองไทยน่าอยู่” เกิดจากหลากหลายปัจจัย คือ 1.ด้านการศึกษานานาชาติ เรามีหลักสูตรระยะยาว ตั้งแต่ระดับชั้นประถมวัย จนถึงปริญญาเอก และยังมีหลักสูตรระยะสั้น อาทิ สปา การนวด การทำอาหารไทย มวยไทย ดนตรี เป็นต้น 2.สถานที่ตั้งของไทย ถือเป็นยุทธศาสตร์สำคัญ เพราะตั้งอยู่ในศูนย์กลางของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สะดวกในการเดินทาง ค่าครองชีพไม่สูง สภาพแวดล้อมและสังคมน่าอยู่
 

NEWS & TRENDS