จุฬาฯชี้บุคลากรด้านโลจิสติกส์ไม่เพียงพอ

จุฬาฯ ชี้ บุคลากรด้านโลจิสติกส์ มีไม่เพียงพอต่อความต้องการ แนะสถาบันศึกษาและหน่วยงาน ร่วมมือผลิต

 


จุฬาฯ ชี้ บุคลากรด้านโลจิสติกส์ มีไม่เพียงพอต่อความต้องการ แนะสถาบันศึกษาและหน่วยงาน ร่วมมือผลิต

ศ.ดร.กมลชนก สุทธิวาทนฤพุฒิ ผู้อำนวยการหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต ดุษฎีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดเผยภายในงานเสวนาในหัวข้อ การสร้างบุคลากรและองค์ความรู้ในด้านโลจิสติกส์ ว่า ส่วนตัวมองว่า ปัจจุบันบุคลากรในด้านดังกล่าว มีไม่เพียงพอกับความต้องการ ทั้งนี้ ตนเองเห็นว่า ควรจะมีการร่วมมือกัน ระหว่างมหาวิทยาลัยในภูมิภาค รวมทั้ง การร่วมมือกันระหว่างสถาบันการศึกษา และสื่อ ในฐานะที่เป็นผู้ชี้นำ และผู้เผยแพร่ นอกจากนี้ ในส่วนของ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นั้น ได้มีการเปิดสอนหลักสูตรด้านโลจิสติกส์ ด้วยเช่นกัน แต่เนื่องจากอาจารย์ผู้สอนมีไม่เพียงพอกับความต้องการของบุคคลที่ต้องการเข้ามาทำการศึกษา โดยใน 1 ปี ทางมหาวิทยาลัย รับเพียง 50 คน จากบุคคลที่ต้องการเข้ามาเรียนในหลักสูตรดังกล่าว 500 คน

อย่างไรก็ตาม โดยส่วนตัว อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่ต้องการทำโครงการด้านโลจิสติกส์ และต้องมีการทำการศึกษาโครงการ ประสานงานมายังมหาวิทยาลัย เพื่อให้ช่วยทำการศึกษา เพื่อจะได้ประหยัดงบประมาณ และเพื่อเป็นการใช้บุคลากรให้เกิดประโยชน์

 

NEWS & TRENDS