1 พ.ย. พาณิชย์จัดสัมมนาให้ความรู้รับ AEC

กระทรวงพาณิชย์ จับมือเอกชน จัดสัมมนาให้ความรู้พัฒนาการค้าแก่ผู้ประกอบการรับ AEC วันที่ 1 พ.ย. นี้

 

กระทรวงพาณิชย์ จับมือเอกชน จัดสัมมนาให้ความรู้พัฒนาการค้าแก่ผู้ประกอบการรับ AEC วันที่ 1 พ.ย. นี้ 

น.ส.ผ่องพรรณ เจียรวิริยะพันธ์ รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ในวันที่ 1 พ.ย. นี้ ทางกรมจะร่วมกับสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย จัดการสัมมนาในหัวข้อ กฎระเบียบและมาตรการทางการค้าของไทย และประเทศในกลุ่มอาเซียน เพื่อให้ผู้ประกอบการที่สนใจ สามารถพัฒนาการค้าและการลงทุน พร้อมที่จะแข่งขันในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ปี 2558 ทั้งมาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุน การป้องกันการนำเข้าสินค้า การใช้มาตรการทางศุลกากรต่างๆ รวมทั้งมาตรการทางสุขอนามัย ที่ผู้ประกอบการควรรู้ เพื่อให้สามารถแข่งขันได้ โดยผู้ที่สนใจ สามารถเข้าร่วมงานได้ที่กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ 
 

NEWS & TRENDS