กสิกรไทยร่วมพันธมิตรจัดงานแฟร์หนุน SME

กสิกรไทย จับมือ สสปน. และอิมแพค จัดโครงการสนับสนุนงานแสดงสินค้า SME ไทย เปิดตัวความร่วมมือด้วยการจัดงาน K SME Care Biz Fair 2012 งานใหญ่สำหรับผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ที่ใช้ช่องทางการแสดงสินค้าในการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ วันเดียวครบทุกกลุ่มธุรกิจ เจรจาซื้อขายกับเจ้าของกิจการตัวจริง 1 พ.ย.นี้

 


กสิกรไทย จับมือ สสปน. และอิมแพค จัดโครงการสนับสนุนงานแสดงสินค้า SME ไทย เปิดตัวความร่วมมือด้วยการจัดงาน K SME Care Biz Fair 2012 งานใหญ่สำหรับผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ที่ใช้ช่องทางการแสดงสินค้าในการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ  วันเดียวครบทุกกลุ่มธุรกิจ  เจรจาซื้อขายกับเจ้าของกิจการตัวจริง  1 พ.ย.นี้ 

นายพัชร สมะลาภา รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย เปิดเผยว่า ธนาคารกสิกรไทย ได้ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (สสปน.) และบริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมนเนจเม้นท์ จำกัด จัดโครงการสนับสนุนงานแสดงสินค้า SME ไทย เพื่อสนับสนุนให้ธุรกิจเอสเอ็มอีใช้ช่องทางการแสดงสินค้าเป็นเครื่องมือในการทำตลาดเพิ่มโอกาสธุรกิจ โดยเริ่มต้นด้วยการจัดงาน K SME Care Biz Fair 2012 ซึ่งเป็นงานออกร้านของผู้ประกอบการเอสเอ็มอีแบบ B2B จำนวน 9 กลุ่มธุรกิจ รวม 150 บริษัท โดยเป็นการเจรจาซื้อขายกับเจ้าของกิจการตัวจริง ตั้งเป้าจะมีมูลค่าการซื้อขายภายในงานและต่อเนื่องไปจนสิ้นปีไม่ต่ำกว่า 50 ล้านบาท  

นอกจากนี้ในส่วนของธนาคารกสิกรไทย ยังให้การสนับสนุนองค์ความรู้แก่ผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ในการจัดกิจกรรมการตลาด รวมถึงการประชาสัมพันธ์ข่าวสารงานแสดงสินค้าพร้อมสิทธิพิเศษจากพันธมิตร และในอนาคตธนาคารมีแผนจะขยายการจัดกิจกรรมการเจรจาธุรกิจไปยังส่วนภูมิภาคเพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรกิจให้มากขึ้น 

ด้านนายจิรุตถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมตลาดในประเทศ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) กล่าวว่า การเข้าร่วมเป็น

พันธมิตรในโครงการสนับสนุนงานแสดงสินค้า SME ไทย เป็นหนึ่งในการสนับสนุนให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีได้สามารถจัดกิจกรรมส่งเสริมตลาดไมซ์ในประเทศ ในด้านการจัดเวทีผู้ประกอบการพบผู้ประกอบการ (Business Matching) ให้มีเวทีในการเจรจาธุรกิจ โดยเน้นการสนับสนุนงานแสดงสินค้าที่เป็นการตลาดระหว่างองค์กรกับองค์กร (B2B) ซึ่งตามแผนงานได้วางแนวทางส่งเสริมงานแสดงสินค้าในประเทศไว้ 3 ส่วน คือ การสร้างงานแสดงสินค้าใหม่ การนำงานแสดงสินค้าที่น่าสนใจกระจายไปจัดในพื้นที่ใหม่ ๆ และการยกระดับมาตรฐานงาน ทั้งให้เป็นงานที่เป็น B2B มากขึ้น และการเพิ่มองค์ประกอบงานแสดงสินค้าให้น่าสนใจ เช่น จัดโปรแกรมท่องเที่ยวก่อนหรือหลังงาน หรือเพิ่มงานประชุมร่วมกับงานแสดงสินค้าเพื่อสร้างเวทีให้ความรู้ แลกเปลี่ยนข้อมูลเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมนั้น ๆ 

ทั้งนี้ งาน K SME Care Biz Fair เป็นกิจกรรมแรกภายใต้ความร่วมมือ ของการสนับสนุนการจัดเวทีเจรจาธุรกิจในงานแสดงสินค้าใหม่ภายในประเทศของสสปน.ให้สามารถต่อยอดธุรกิจ ด้วยการจับคู่ธุรกิจแบบ B2B ซึ่งกลุ่ม SME เป็นกลุ่มเป้าหมายธุรกิจขนาดย่อม ที่ช่วยให้เกิดการกระจายรายได้จากกลุ่มผู้ประกอบธุรกิจไปสู่การจ้างงานของประชาชนทั่วประเทศ ตอบโจทย์การส่งเสริมอุตสาหกรรมงานแสดงสินค้าในประเทศของสสปน. โดยเชื่อมั่นว่าความร่วมมือระหว่างสสปน. ธนาคารกสิกรไทย และอิมแพค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด ในโครงการนี้จะตอบโจทย์การสร้างเวทีซื้อขายที่จะเปิดโอกาสทางการค้าให้กับผู้ประกอบการ SME ไทยอย่างแท้จริง ซึ่งเป็นฐานไปสู่การพัฒนาธุรกิจขนาดใหญ่ในอนาคตได้อย่างแน่นอน”
 

NEWS & TRENDS