10 เดือนต่างชาติลงทุน 1.27 หมื่่นล้าน

เดือนตุลาคมรัฐไฟเขียวต่างชาติลงทุนเพิ่ม 23 ราย จ้างแรงงานไทย 235 คน เผยรวม 10 เดือนเงินลงทุนในไทย 1.27 หมื่นล้านบาท

 


เดือนตุลาคมรัฐไฟเขียวต่างชาติลงทุนเพิ่ม 23 ราย จ้างแรงงานไทย 235 คน เผยรวม 10 เดือนเงินลงทุนในไทย 1.27 หมื่นล้านบาท

นายอิทธิพล ช้างหลำ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ในฐานะผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว เปิดเผยว่า คณะกรรมการฯ ได้อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจในประเทศไทยในเดือน ต.ค.2555 จำนวน 23 ราย เงินลงทุน 1,983 ล้านบาท มีการจ้างงานคนไทย 235 คน ทำให้ยอดรวมช่วง 10 เดือนของปี 2555 (ม.ค.-ต.ค.) มีจำนวน 274 ราย เพิ่มขึ้น 39% และมีเงินลงทุนทั้งสิ้น 12,744 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4,672 ล้านบาท

    สำหรับธุรกิจที่ได้รับอนุญาตในเดือน ต.ค. ได้แก่ 1.ธุรกิจบริการ จำนวน 12 ราย มีเงินลงทุนจำนวน 1,282 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นบริการให้แก่บริษัทในเครือ/ในกลุ่มเกี่ยวกับการให้เช่าที่ดิน ให้กู้ยืมเงิน และรับค้ำประกันหนี้ 2.ธุรกิจสำนักงานผู้แทน จำนวน 6 ราย เงินลงทุนจำนวน 18 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นการหาแหล่งจัดซื้อสินค้าต่างๆ เช่น ผลิตภัณฑ์สิ่งทอ เสื้อผ้า และเครื่องประดับในประเทศไทยให้สำนักงานใหญ่

    3.ธุรกิจค้าส่ง จำนวน 2 ราย เงินลงทุนจำนวน 516 ล้านบาท ได้แก่ การค้าส่งวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตชุดท่อรวมไอเสียและชุดท่อรวมไอเสีย ให้แก่ผู้ผลิตสินค้าและผู้ประกอบการยานยนต์ และการค้าส่งเครื่องมือแพทย์ให้แก่ตัวแทนจำหน่าย 4.ธุรกิจค้าปลีก จำนวน 1 ราย เงินลงทุน 17 ล้านบาท ได้แก่ การค้าปลีกแม่พิมพ์ที่ใช้สำหรับผลิตชิ้นส่วนพลาสติกของยานยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ให้แก่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมยานยนต์  

    5.ธุรกิจนายหน้าตัวแทน จำนวน 1 ราย เงินลงทุนจำนวน 6 ล้านบาท ได้แก่ การเป็นนายหน้าตัวแทนในการจัดหาตลาดทั้งในและต่างประเทศเพื่อการจำหน่ายสินค้าให้แก่บริษัทในเครือ 6.คู่สัญญากับภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ จำนวน 1 ราย เงินลงทุนจำนวน 144 ล้านบาท ได้แก่ บริการจัดหา ก่อสร้าง ติดตั้ง และทดสอบสายส่งไฟฟ้าแรงสูงขนาด 500 เควี สำหรับโครงการระบบส่งเพื่อรับซื้อไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลังความร้อนหงสาลิกไนต์ ให้แก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
 

NEWS & TRENDS