SCB มอบวุฒิบัตรโครงการ “เสริมศักยภาพนักธุรกิจมือโปร”

นางกรรณิกา ชลิตอาภรณ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารไทยพาณิชย์ มอบวุฒิบัตรและแสดงความยินดีแก่ผู้ประกอบการเอสเอ็มอี จำนวนกว่า 100 ราย ที่สำเร็จหลักสูตรการอบรมในโครงการ “เสริมศักยภาพนักธุรกิจมือโปร” หรือ (SCB SME Intelligent Entrepreneur Program: IEP) รุ่นที่ 5 ที่ธนาคารร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดขึ้นเพื่อพัฒนาทักษะให้กับผู้ประกอบการเอสเอ็มอีให้สามารถวิเคราะห์ปัญหาและวางแผนเพื่อบริหารธุรกิจได้อย่างเต็มศักยภาพ รวมถึงสร้างเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจที่แข็งแกร่งแก่ผู้ประกอบการ เมื่อเร็วๆนี้ ณ ธนาคารไทยพาณิชย์ สำนักงานใหญ่

 

 
 
 
 
นางกรรณิกา ชลิตอาภรณ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารไทยพาณิชย์ มอบวุฒิบัตรและแสดงความยินดีแก่ผู้ประกอบการเอสเอ็มอี จำนวนกว่า 100 ราย ที่สำเร็จหลักสูตรการอบรมในโครงการ “เสริมศักยภาพนักธุรกิจมือโปร” หรือ (SCB SME Intelligent Entrepreneur Program: IEP) รุ่นที่ 5 ที่ธนาคารร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดขึ้นเพื่อพัฒนาทักษะให้กับผู้ประกอบการเอสเอ็มอีให้สามารถวิเคราะห์ปัญหาและวางแผนเพื่อบริหารธุรกิจได้อย่างเต็มศักยภาพ รวมถึงสร้างเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจที่แข็งแกร่งแก่ผู้ประกอบการ เมื่อเร็วๆนี้ ณ ธนาคารไทยพาณิชย์ สำนักงานใหญ่
 

NEWS & TRENDS