พาณิชย์ทำ ASEAN Fast Track Lane รับ AEC

พาณิชย์เตรียมจัดทำ ASEAN Fast Track Lane หวังอำนวยความสะดวกนักลงทุนอาเซียนเข้ามาทำธุรกิจในไทย หลังเปิด AEC

 


พาณิชย์เตรียมจัดทำ  ASEAN Fast Track Lane หวังอำนวยความสะดวกนักลงทุนอาเซียนเข้ามาทำธุรกิจในไทย หลังเปิด AEC

  นายบรรยงค์ ลิ้มประยูรวงศ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า กรมฯ จะจัดทำ ASEAN Fast Track Lane เพื่ออำนวยความสะดวกในการเข้ามาประกอบธุรกิจของนักลงทุนอาเซียนในไทย ซึ่งถือเป็นการเตรียมความพร้อมรองรับการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในปี 2558 ซึ่งจะทำให้การเข้ามาประกอบธุรกิจในไทยนั้นง่ายขึ้น สะดวก รวดเร็ว และช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุน

ทั้งนี้ ในด้านบุคลากร กรมฯ มีแผนเตรียมความพร้อมด้านบุคคลเพื่อที่จะเป็นผู้ให้ข้อมูลและคำแนะนำในการจดทะเบียน ขั้นตอน วิธีการ ใน 2 ภาษา คือ ไทย และอังกฤษ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักธุรกิจอาเซียนที่จะเข้ามาทำธุรกิจในไทย เพราะหลังเปิดเสรีฯ เชื่อว่าจะมีการเข้ามาลงทุนทำธุรกิจในไทยเพิ่มมากขึ้น

นอกจากนี้ กรมฯ จะจัดให้มีข้อมูลกฎหมาย คู่มือ แนวทางปฏิบัติ เกี่ยวกับการค้า การลงทุนในไทย รวมไปถึงคู่มือการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว แบบฟอร์มการขอใบอนุญาต การขอหนังสือรับรอง ไกด์ไลน์การพิจารณาการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ภายใต้ความตกลงด้านการค้าบริการและการลงทุนของอาเซียน ที่จะทำเป็น 2 ภาษาเช่นเดียวกัน

นายบรรยงค์ กล่าวว่า แนวโน้มการเข้ามาประกอบธุรกิจของคนอาเซียน 9 ประเทศ ในไทย คาดว่าจะมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นหลังจากเปิด AEC แล้ว โดยตั้งแต่มี พ.ร.บ.การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ.2542 และตั้งแต่วันที่ 3 มี.ค.43-30 ก.ย.55 มีการอนุญาตให้คนต่างด้าวเข้ามาประกอบธุรกิจในไทย ทั้งหมด 3,132 คน เป็นผู้ประกอบการจากอาเซียน 540 ราย

 

NEWS & TRENDS