พาณิชย์ลุยจัดสัมมนาเสริมทักษะผู้ประกอบการ

นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า ในเดือน พ.ย.นี้ จะมีการจัดสัมมนากิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้นจะเน้นไปที่การเสริมสร้างทักษะให้กับผู้ประกอบการในด้านการส่งออก เรียนรู้และขยายตลาด

 


นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า ในเดือน พ.ย.นี้ จะมีการจัดสัมมนากิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้นจะเน้นไปที่การเสริมสร้างทักษะให้กับผู้ประกอบการในด้านการส่งออก เรียนรู้และขยายตลาด 

โดยกิจกรรมแรกเป็นเรื่องของการ “เจาะลึกตลาดจีน” ที่จัดในวันที่ 7-23 พ.ย.55 ซึ่งเป็นรูปแบบเสวนา จะมีผู้เชี่ยวชาญด้านตลาดจีนมาให้ข้อมูลล่าสุด ถึงสถานการณ์การค้าการลงทุน ทิศทางของสินค้าอุปโภคบริโภคที่มีโอกาสเพิ่มรายได้ในการส่งออก เนื่องจากจีนกำลังก้าวขึ้นสู่มหาอำนาจเศรษฐกิจอันดับ 1 ของโลก หลายมณฑลกำลังเร่งพัฒนาในทุกๆ ด้าน เพื่อรองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจ ผู้ประกอบการไทยควรมองหาช่องทางการขยายตลาด เพื่อความสำเร็จในการส่งออก

ส่วนวันที่ 8 พ.ย.55 สัมมนาเรื่อง “ลู่ทางสินค้าแฟชั่นสู่ตลาดอาเซียน” ซึ่งจะช่วยให้ผู้ประกอบการได้เรียนรู้เทคนิคการทำตลาดในเชิงรุก วันที่15 พ.ย.55 สัมมนาเรื่อง “ลู่ทางสินค้าอุปโภคบริโภค ในตลาดอินเดีย” เพื่อให้ความรู้ และสร้างความเข้าใจแก่ผู้ประกอบการไทย ในวันที่ 22 พ.ย.55 สัมมนาเรื่อง “การพัฒนาเสื้อผ้าสำเร็จรูปเพื่อรองรับโอกาสในตลาด AEC” วันที่ 23 พ.ย.55 สัมมนาเรื่อง “โอกาสของธุรกิจไทยในกัมพูชา” เพื่อแนะเทคนิคการสร้างธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ เนื่องจากกัมพูชาเป็นประเทศเพื่อนบ้านของไทย

NEWS & TRENDS