นำเข้าต่างด้าวแก้วิกฤตแรงงานขาด

นายเผดิมชัย สะสมทรัพย์ รมว.แรงงาน เปิดเผยว่า ได้วางมาตรการแก้ปัญหาขาดแคลนแรงงานในธุรกิจก่อสร้างไว้ 3 แนวทาง ประกอบด้วย 1.เชิญชวนแรงงานไทยที่ไปทำงานก่อสร้างในต่างประเทศและหมดสัญญาจ้างแล้ว ให้มาทำงานในสถานประกอบการที่ขาดแคลน ซึ่งแรงงานสามารถเลือกได้ว่าจะทำงานกับบริษัทใด ตำแหน่งใด และเงินเดือนเท่าใด

 


นายเผดิมชัย สะสมทรัพย์ รมว.แรงงาน เปิดเผยว่า ได้วางมาตรการแก้ปัญหาขาดแคลนแรงงานในธุรกิจก่อสร้างไว้ 3 แนวทาง ประกอบด้วย 1.เชิญชวนแรงงานไทยที่ไปทำงานก่อสร้างในต่างประเทศและหมดสัญญาจ้างแล้ว ให้มาทำงานในสถานประกอบการที่ขาดแคลน ซึ่งแรงงานสามารถเลือกได้ว่าจะทำงานกับบริษัทใด ตำแหน่งใด และเงินเดือนเท่าใด

2.จัดตั้งสถาบันฝึกอบรมและพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานด้านก่อสร้าง เปิดรับทุกกลุ่ม ทั้งนักเรียน นักศึกษา และประชาชน เข้าฝึกอบรมพัฒนาทักษะ

3.นำเข้าแรงงานต่างด้าวแบบรัฐต่อรัฐผ่านระบบเอ็มโอยู เช่น แรงงานบังกลาเทศ ขณะนี้อยู่ระหว่างเสนอขออนุมัติจากรัฐบาล นอกจากนี้ประเทศเวียดนามยังสนใจที่จะส่งแรงงานมาทำในกิจการก่อสร้างและภาคการผลิต ซึ่งไทยยินดีพิจารณารับแรงงานเวียดนามเข้ามาทำงาน

นายเผดิมชัย กล่าวว่า แรงงานพม่าที่กลับไปทำงานในประเทศ เป็นกลุ่มที่ลักลอบเข้ามาทำงานในไทยซึ่งมีกว่า 1 ล้านคน ส่วนแรงงานพม่าที่เข้ามาทำงานถูกกฎหมายมีประมาณ 1.7 ล้านคน เชื่อว่าจะไม่เดินทางกลับ เนื่องจากมีสัญญาจ้างงานชัดเจนและได้รับการคุ้มครองทั้งเรื่องเงินเดือนและสิทธิประโยชน์ต่างๆ

ด้านนายวิสิฐษ์ โมไนยพงศ์ อุปนายกฝ่ายพัฒนาธุรกิจ สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน กล่าวว่า เห็นด้วยกับทั้งสามมาตรการ โดยเฉพาะการเสนอตำแหน่งงานให้กับแรงงานที่เดินทางกลับจากต่างประเทศ เพราะถือว่าเป็นแรงงานมีฝีมือ แต่รัฐบาลต้องดูแลเรื่องค่าจ้างที่อาจจะสูง กว่าค่าแรงในประเทศเพื่อลดผลกระทบด้านต้นทุนที่อาจสูงขึ้นด้วย

ทั้งนี้ ก่อนหน้านี้สถาบันการก่อสร้างแห่งประเทศไทย ระบุว่า ผู้ประกอบการก่อสร้างบางรายเริ่มส่งมอบโครงการพัฒนาหมู่บ้านให้กับลูกค้าล่าช้ากว่ากำหนด เนื่องจากประสบปัญหาการขาดแคลนแรงงานในภาคการก่อสร้างไม่ต่ำกว่า 3 แสนคน

ที่มา : โพสต์ทูเดย์
 

NEWS & TRENDS