กสิกรไทยร่วมศุภาลัยปล่อยกู้ผู้รับเหมารายย่อย

กสิกรไทยเปิดบริการสินเชื่อเพื่อผู้รับเหมารายย่อย ประเดิมจับมือศุภาลัยปล่อยกู้แบบไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน

 


กสิกรไทยเปิดบริการสินเชื่อเพื่อผู้รับเหมารายย่อย ประเดิมจับมือศุภาลัยปล่อยกู้แบบไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน

นายวศิน วณิชย์วรนันต์ รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย เปิดเผยว่า ปัจจุบันที่อยู่อาศัยมีการเติบโตอย่างรวดเร็ว เนื่องจากความต้องการที่อยู่อาศัยในรูปแบบต่าง ๆ ของตลาดยังมีอยู่มาก ทำให้บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำต้องขยายโครงการที่อยู่อาศัยทั้งบ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ และคอนโดมิเนียมในพื้นที่กรุงเทพฯ ปริมณฑล และหัวเมืองหลักอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการขยายโครงการที่อยู่อาศัยอย่างรวดเร็วได้ส่งผลกระทบต่อผู้รับเหมาก่อสร้างขนาดเล็กและขนาดกลางที่มีเงินทุนหมุนเวียนจำกัด ในการที่จะซื้อวัสดุเพื่อดำเนินการก่อสร้างโครงการให้เสร็จตามสัญญากับบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

ดังนั้นธนาคารกสิกรไทย จึงเปิดให้บริการสินเชื่อเพื่อผู้ประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ในการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องให้แก่ผู้รับเหมาที่อยู่เครือข่ายซัพพลายเชนของบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ขนาดใหญ่ ให้มีเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอเพื่อรองรับการรับเหมาก่อสร้างโครงการสร้างที่อยู่อาศัยโครงการใหม่ๆ เพิ่มมากขึ้น โดยธนาคารกสิกรไทยร่วมกับบริษัท ศุภาลัย เป็นรายแรกในการเปิดโครงการฯ เพื่อสนับสนุนสินเชื่อแบบไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันแก่ผู้ประกอบการธุรกิจรับเหมาก่อสร้างทั่วประเทศที่ได้รับการคัดเลือกจากบริษัทศุภาลัย โดยธนาคารจะให้วงเงินสินเชื่อสูงสุด 10% ของยอดขายปีล่าสุดของผู้รับเหมาก่อสร้าง หรือในวงเงินสูงสุดไม่เกิน 3 ล้านบาทต่อราย คิดอัตราดอกเบี้ย MRR+3.0% ต่อปี ระยะเวลาปล่อยกู้ 2 ปี ซึ่งผู้รับเหมาจะทราบผลการอนุมัติภายใน 48 ชั่วโมง และสามารถใช้วงเงินได้ภายใน 7 วัน

ด้านนายอธิป   พีชานนท์    กรรมการผู้จัดการ  บริษัท  ศุภาลัย กล่าวว่า  โครงการดังกล่าวสนับสนุนให้ผู้รับเหมารายย่อยมีเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน โดยเพิ่มสภาพคล่องให้ผู้รับเหมาที่รับเหมาก่อสร้างโครงการของบริษัทฯ สามารถทำงานได้แล้วเสร็จตามวันที่กำหนด ส่งผลให้บริษัทฯส่งมอบที่อยู่อาศัยให้ลูกค้าได้ทันตามกำหนดเวลา สามารถรองรับการขยายงานในอนาคตและยังช่วยลดปัญหาเงินกู้นอกระบบของผู้รับเหมารายย่อยและลดปัญหาหนี้เสียในระบบสถาบันการเงินอีกด้วย
 

NEWS & TRENDS