สภาหอฯครบ 80 ปีจัดงานแนะแนวรับมือเศรษฐกิจ

สภาหอการค้าฯเตรียมจัดงานหอการค้าครบรอบ 80 ปี เมืองทอง 16 - 23 พ.ย. นี้ มีจัดสัมมนาแสดงสินค้า TCC เอ็กซ์โป ที่สุดแห่งสยาม โชว์ศักยภาพ ปท.ไทย โดยจัดเสวนาครบ 80 ปี เสนอแนวคิด 5 ประการ พัฒนาเติบโต สมดุลยั่งยืน ใต้แนวคิดปรัชญา ศก.พอเพียง

 


สภาหอการค้าฯเตรียมจัดงานหอการค้าครบรอบ 80 ปี เมืองทอง 16 - 23 พ.ย. นี้ มีจัดสัมมนาแสดงสินค้า TCC เอ็กซ์โป ที่สุดแห่งสยาม โชว์ศักยภาพ ปท.ไทย โดยจัดเสวนาครบ 80 ปี เสนอแนวคิด 5 ประการ พัฒนาเติบโต สมดุลยั่งยืน ใต้แนวคิดปรัชญา ศก.พอเพียง 

นายพงษ์ศักดิ์ อัสสกุล ประธานกรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ในระหว่างวันที่ 16 - 23 พ.ย. นี้ ทางหอการค้าไทย จะจัดงานเฉลิมฉลอง หอการค้าไทย ครบรอบ 80 ปี ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี ซึ่งการจัดงานจะมีทั้งในส่วนของการเฉลิมฉลองการสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ ครั้งที่ 30 และการแสดงสินค้า TCC เอ็กซ์โป 2012 ภายใต้แนวคิด "ที่สุดแห่งสยาม" โดยจะมีการรวบรวมความเป็นที่สุดในการแสดงศักยภาพของประเทศไทย เพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานสามารถนำแนวทางของหอการค้าไทย ไปปรับใช้ รับมือกับสภาวะเศรษฐกิจที่มีความผันผวนจากสภาวะเศรษฐกิจโลก และรองรับการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในปี 2558

ด้านนายฉัตรชัย บุญรัตน์ รองประธานกรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เปิดเผยถึงการจัดสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ ครั้งที่ 30 ระหว่างวันที่ 16 - 18 พ.ย. ที่อาคารชาเลนเจอร์ เมืองทองธานี ว่า กาจัดสัมมนาในครั้งนี้จะมีการนำเสนอแนวคิดการพัฒนาให้มีการเจริญเติบโตอย่างสมดุลและยั่งยืน ภายใต้แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทางออกของสังคม โดย นายศุภชัย พานิชภักดิ์ เลขาธิการการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา (อังค์ถัด) และการกล่าวสุนทรพจน์ของ นายกรัฐมนตรีภูฏาน ในหัวข้อ ภูฏานการพัฒนาประเทศ ที่มุ่งเน้นความสุขมวลรวมประชาชาติ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้มีโอกาสรับรู้แนวทางการพัฒนาของประเทศภูฏาน

นอกจากนี้จะมีการจัดสัมมนาวิชาการตามแนวคิดของหอการค้าไทย 5 ประการ คือ การลดความเลื่อมล้ำ ชี้นำเศรษฐกิจ ต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น สร้างสรรค์สังคมไทย และการก้าวสู่สากล

NEWS & TRENDS