ฉลองชัย “หมู่บ้านไทย”งานโกลบอลวิลเลจดูไบ 2554-2555

อัครวุฒิ ตั้งศิริกุศลวงศ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทเวก้า อินเตอร์เทรด แอนด์ เอ็กซิบิชั่น จำกัด ผู้จัด “หมู่บ้านไทย” ในงานโกลบอลวิลเลจดูไบ 2554-2555 ให้การต้อนรับ ชโลธร เผ่าวิบูล กงสุลใหญ่ ณ เมืองดูไบ ที่ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ โดยมีMr. Khalid Karmastaji Director of Commercial Leasing-Global Village ปราโมทย์ ทรัพย์เย็น ผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเมืองดูไบ ณัฐพงษ์ บุญจริง ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ เมือง ดูไบ และเฉลิมพล ฮุนพงษ์สิมานนท์ ประธานสภานักธุรกิจไทยประเทศสหรัฐอาหรับอิมิเรตส์ พร้อมคณะผู้มีเกียรติและผู้ประกอบการเข้าร่วมพิธีอย่างชื่นมื่น ฉลองความสำเร็จนับแต่เริ่มสตาร์ทเปิดตัวสินค้าและบริการของไทยทั้งค้าปลีกและส่งออกมียอดจำหน่ายมากกว่าทุกปี นอกจากนี้กิจกรรมการแสดงเอกลักษณ์และวัฒนธรรมไทยสร้างความประทับใจให้กับชาวอาหรับและชาวโลกอย่างตื่นตะลึง ซึ่งงานโกลบอลวิลเลจดูไบนี้จะจัดยาวข้ามปีไปจนถึงเดือนมีนาคม2555 รวมเวลาจัดงาน124วัน

      

        อัครวุฒิ ตั้งศิริกุศลวงศ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทเวก้า อินเตอร์เทรด แอนด์ เอ็กซิบิชั่น จำกัด ผู้จัด “หมู่บ้านไทย” ในงานโกลบอลวิลเลจดูไบ 2554-2555  ให้การต้อนรับ  ชโลธร เผ่าวิบูล กงสุลใหญ่  ณ เมืองดูไบ ที่ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ โดยมีMr. Khalid Karmastaji Director of Commercial Leasing-Global Village ปราโมทย์ ทรัพย์เย็น ผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  สำนักงานเมืองดูไบ สุภาพร วันอะเลาะห์ รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ เมือง ดูไบและเฉลิมพล  ฮุนพงษ์สิมานนท์ ประธานสภานักธุรกิจไทยประเทศสหรัฐอาหรับอิมิเรตส์ พร้อมคณะผู้มีเกียรติและผู้ประกอบการเข้าร่วมพิธีอย่างชื่นมื่น ฉลองความสำเร็จนับแต่เริ่มสตาร์ทเปิดตัวสินค้าและบริการของไทยทั้งค้าปลีกและส่งออกมียอดจำหน่ายมากกว่าทุกปี นอกจากนี้กิจกรรมการแสดงเอกลักษณ์และวัฒนธรรมไทยสร้างความประทับใจให้กับชาวอาหรับและชาวโลกอย่างตื่นตะลึง ซึ่งงานโกลบอลวิลเลจดูไบนี้จะจัดยาวข้ามปีไปจนถึงเดือนมีนาคม2555 รวมเวลาจัดงาน124วัน

NEWS & TRENDS